Reishi zvyšuje produkci cytokinů

Reishi (Ganoderma lucidum) je jednou z v čínské medicíně nejceněnějších medicinálních hub. V historii byla určena jen pro čínského císaře a jeho nejbližší rodinu. Již z toho je patrné, jak účinná houba je. Dneska je známá a dostupná po celém světě, a to i díky tomu, že jsou její účinky potvrzovány vědeckými postupu, v laboratořích i v klinických studiích, tj. s účastí pacientů. Výsledky studií dokládají, že je Reishi adaptogenem, zvyšuje fyzickou i psychickou kondici, zpomaluje stárnutí, ochraňuje mnohé tkáně před poškozením a podporuje jejich regeneraci, ničí infekční patogeny i rakovinné buňky, je také silným imunostimulantem.

V této studii se vědci zaměřili na vliv Reishi na imunitní systém, konkrétně na produkci cytokinů. Cytokiny jsou velmi důležité působky produkované imunitními, ale i mnohými dalšími buňkami těla. Dokážou působit jako mezibuněčná signalizace, aktivovat, či naopak tlumit aktivitu imunitních buněk. Jejich vliv je ovšem mnohem větší.

Vědci izolovaly z buněčné stěny Reishi polysacharidy a sledovali, jak se budou v jejich přítomnosti chovat buňky vrozené imunity. K tomu byla odebrána krev a izolovány mononukleární buňky, ty v přítomnosti polysacharidů z Reishi začaly produkovat více cytokinů, které odpovídají za aktivaci imunitního systému, rozvoji a posílení imunitní reakce. Jednalo se např. o TNF-α, IL-12 a IFN-γ, IL-2, IL-17, ale i třeba IL-10, který má na imunitní systém tlumivý vliv. Imunitní systém totiž musí být v rovnováze, aby nepřevládla aktivace, to by mohlo organismus poškodit.

Ukázalo se, že polysacharidy zvyšují produkci cytokinů imunitními buňkami monocyty. Díky tomuto zvýšení se pak zvýší i aktivita získaného imunitního systému, hlavně T lymfocytů, a to těch, které nejsou zapojeny do alergických reakcí. Dochází tedy k aktivaci imunitního systému, nikoli však té části, která je odpovědná za alergie.

Je tedy patrné, že polysacharidy z Reishi posilují syntézu cytokinů, které posilují a aktivitují imunitní systém, ale zároveň omezují alergické reakce.

Habijanic J, Berovic M Boh B, Plankl M, Wraber B. Submerged cultivation of Ganoderma lucidum and the effects of its polysaccharides on the production of human cytokines TNF-α, IL-12, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-10 and IL-17. N Biotechnol. 2015 Jan 25;32(1):85-95.

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Write A Comment