Lentinany upravují supresi kostní dřeně při chemoterapii

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) patří mezi dřevokazné stopkovýtrusé houby. Nejčastěji ji nacházíme na dubech, od čehož je odvozen její čínský název.

Jeho domovinou je Asie, ale uměle se pěstuje po celém světě. Houba se hojně využívá v gastronomii, a to jak sušená, tak tepelně upravená. Důležitějším faktem ovšem je, že velmi pozitivně působí na lidské zdraví. V Asii je nazývána elixírem života. Houba je také součástí mnoha vědeckých pokusů, studií, které potvrzují, že dokáže stimulovat imunitní systém, snižovat hladinu cholesterolu, vychytávat volné radikály, ničit rakovinné buňky atd.

V této studii se vědci zaměřili na obnovení krvetvorby. Mnohá chemoterapeutika či toxické látky, ale i léky mohou utlumit aktivitu kostní dřeně. To se projeví sníženou tvorbou krevních buněk. Pacienti trpí anémií, poruchami srážlivosti i imunity, kdy dochází k poklesu počtů imunitních buněk. To se projeví sníženou imunitou, krvácivostí, únavou atd.

Je tedy snaha funkci kostní dřeně co nejdříve a nejefektivněji obnovit.Myším využitým ve studii byl podáván therarubicin, po kterém došlo k utlumení krvetvorby.Těmto myším pak vědci podávali lentinany z Shiitake.V průběhu studie se ukázalo, že při podávání lentitanů dochází ke zvýšení aktivity myeloperoxidázy, která je tvořena neutrofily, tudíž muselo dojít k nárůstu jejich počtu. Dále došlo k zlepšení stavu poškozené kostní dřeně, obnovila se její struktura, zvýšil se celkový počet leukocytů v krvi i kostní dřeni.Z látek podporujících krvetvorbu se v krvi zvýšila koncentrace růstových faktorů stimulujících imunitní buňky, a to granulocyty a makrofágy.

Následovaly pokusy in vitro, aby byl odhalen přesný mechanismus účinků lentinanů. Tyto pokusy odhalily, že lentinany zvyšují životaschopnost makrofágů získaných z kostní dřeně, aktivují totiž signální dráhy, které nesou signál pro přežití, a makrofágy pak více produkují růstové faktory, které dále podporují dělení imunitních buněk a jejich růst.

Studie tedy potvrdila, že podávání lentinanů z Shiitake má pozitivní vliv na kostní dřeň. Dokáže rychle obnovit její funkci, tj. tvorbu krevních buněk, hlavně těch imunitních po chemoterapeutiky vyvolané supresi.

Liu Q, Dong L, Li H, Yuan J, Peng Y, Dai S. Lentinan mitigates therarubicin-induced myelosuppression by activating bone marrow-derived macrophages in an MAPK/NF-κB-dependent manner. Oncol Rep. 2016 Apr 26.

Visited 37 times, 1 visit(s) today

Write A Comment