Maitake a hustota kostní hmoty

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je jedlá chorošovité houba, která tvoří plodnice u bazí listnatých stromů, hlavně pak dubu. Plodnice vytvářejí trsy a samy o sobě mohou mít i více než 60 cm v průměru, takový trs pak může dosahovat hmotnosti i desítek kilogramů.

Maitake je krom možnosti využití v kulinářství, využívána jako lék, a to v tradičních asijských medicínách. I v pokusech, které jsou prováděny současnou „vědou a medicínou“, jsou potvrzovány účinky Maitake. Je možné ji využít jako imunostimulant, zpomalovač degenerace organismu díky snižování hladin volných kyslíkových radikálů, cholesterolu a cukrů v krvi. Účinkuje též proti infekčním patogenům a rakovinným buňkám.

Vědci však stále hledají další léčebné uplatnění této houby. V této studii se zaměřili na vliv Maitake na kostní tkáň.

U žen v a po menopauze se velmi často setkáváme s osteoporózou, která je též známá jako řídnutí kostí. Kostní tkáň ztrácí svou pevnost, je méně mineralizovaná, a tedy i křehčí a velmi snadno může dojít ke zlomeninám, a to např. krčku kyčelní kosti či obratlů. Zhoršený stav kostí mají také diabetici, kdy zvýšená hladina cukru stojí za demineralizací.

Ukazuje se, že Maitake jednak obsahuje velké množství vitamínu D, který je zapojen do metabolismu a vstřebávání vápníku z trávicího systému, čímž je zajištěno potřebné množství pro saturaci kostní tkáně.

Dále pak Maitake stimuluje osteoblasty, což jsou buňky v kostní tkáni, které ji tvoří, takže tvorba je v rovnováze s odbouráváním, a nikoli naopak, nedochází ke ztrátě kostní hmoty. Maitake také napomáhá mineralizaci kosti, tedy inkorporaci minerálů do kostní tkáně. Maitake tedy zvyšuje objem i mineralizaci kostní tkáně, které je pak pevnější a snižuje se riziko zlomenin, a to i u žen v menopauze či u diabetiků. V případě diabetiků totiž navíc snižuje hladinu cukrů v krvi, čímž omezuje poškození kostní tkáně, za což může i zvýšená koncentrace cukrů v krvi.

Maitake je vhodnou houbou pro všechny, kdo si chtějí uchovat zdravé kosti či je posílit.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11418-006-0132-5

Visited 25 times, 1 visit(s) today

Write A Comment