Maitake a myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom je spojený s nedostatečnou tvorbou zdravých a plně funkčních krevních elementů v kostní dřeni, neboť je postižena kmenová krvetvorná buňka.

Bývá postižena tvorba červených krvinek, leukocytů i krevních destiček. Krevní dřeň je často hypercelulární a v periferní krvi je málo krevních buněk ‒ cytopenie. To se může projevit anémií, zvýšenou krvácivostí i zvýšenou náchylností k infekčním nemocem. Navíc je zde riziko přechodu nemoci do malignity. Maitake je velmi výraznou houbou s mnoha účinky podporujícími zdraví. Ať už se jedná o posílení imunitního systému v boji s infekcemi a rakovinou, snižování cholesterolu či cukrů v krvi, ochranných účinků na orgány, např. játra aj. Dokáže však také stimulovat krvetvorbu, podpořit progenitorové krvetvorné buňky k diferenciaci a tvorbě krevních buněk, zvláště pak leukocytů.

Tato její schopnost byla testována v klinických studiích, dokonce se dostala do fáze II klinického výzkumu.

V této fázi byl 21 nemocným, z nichž 18 dokončilo studii, po dobu 12 týdnů podáván extrakt z Maitake v dávce 3 mg na kilogram tělesné váhy, a to denně. Sledovanými parametry byly počet neutrofilů, jejich funkčnost ‒ schopnost tvořit kyslíkové radikály, v porovnání s neutrofily u zdravých jedinců, dále pak celkový krevní obraz, koncentrace železa i funkce dalších buněk imunitního systému ‒ monocytů.

Výsledky ukázaly, že podáváním Maitake došlo ke zvýšení a zefektivnění funkcí neutrofilů a monocytů, přičemž v předchozím období před podáváním Maitake byly funkce nedostatečné, což se projeví zvýšenou náchylností k infekcím. U netrofilů vzrostla i schopnost reagovat na stimulaci antigeny produkcí kyslíkových radikálů, které jsou nutné k zabíjení infekčních agens.

Ze studie tedy vyplývá, že Maitake je stimulačním prvkem imunitního systému i v případě nemoci, jakou je myelodysplastický syndrom. Tím by byla pro pacienty velkým přínosem, neboť by u nich redukovala riziko vzniku vážných infekcí.

Wesa KM, Cunningham-Rundles S, Klimek VM, Vertosick E, Coleton MI, Yeung KS, Lin H, Nimer S, Cassileth BR. Maitake mushroom extract in myelodysplastic syndromes (MDS): a phase II study. Cancer Immunol Immunother. 2015 Feb;64(2):237-47.

Visited 101 times, 1 visit(s) today

Write A Comment