Maitake a potlačení rakovinného bujení

Maitake je ceněná v kulinářství, ale hlavně coby léčebný prostředek v tradičních asijských medicínách.

Maiteke (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý nebo též tančící houba) pochází z Japonska, roste v trsech na zemi, častěji však u kořenů stromů a pařezů. Maitake je ceněná v kulinářství, ale hlavně coby léčebný prostředek v tradičních asijských medicínách. Tyto účinky jsou prokazovány i vědeckými postupy. Není pochyb o tom, že Maitake ovlivňuje fungování imunitního systému, má profiinfekční účinky, je silným antioxidantem, zabraňuje rozvoiji civilizačních nemocí, snižuje hladinu cukrů a tuků v krvi. Důležité též je, že působí protirakovinně.

Zrání dendritických buněk do podoby imunostimulačních dentritických buněk pomocí jejich stimulace různými faktory je součástí léčby rakoviny. Vytvářejí se vakcíny s dendritickými buňkami.

Solubilní beta glukany, tedy D-frakce z Maitake funguje jako imunoterapeutická látka, posiluje vrozenou i získanou imunitu, čímž zvyšuje efektivitu imunitního systému v boji proti rakovině.

Daná studie byla založena na využití D-frakce a angonisty TLR9 receptoru (váže se na receptor a stimuluje ho, čímž se aktivují signální cesty vedoucí např. k aktivaci buňky nesoucí tento receptor). Tyto látky působí synergicky a zvyšují expresi markerů, které dávají důkaz o tom, že došlo k vyzrávání dendritických buněk. Zvýšila se též produkce IL-12, který posiluje odpověď imunitního systému, zvláště pak aktivitu T lymfocytů. V přítomnosti D-frakce se nezvyšuje produkce IL-10 dendritickými buňkami, to by vedlo k útlumu imunitní reakce, což je v případě rakoviny nežádoucí.

Studie dále prokázala, že kombinovaná terapie využívající agonisty TLR9 receptoru a D-frakce byly velmi úspěšné jako adjuvans (přidané látky, která stimuluje imunitní systém k odpovědi na vakcinaci) ve vakcíně z dendritických buněk, která se podávala myším proti nádorům. Terapeutickou odpovědí bylo zvýšení počtu aktivovaných dendritických buněk v těle, zvýšení poštu CD4+ lymfocytů produkujících interferon-γ i cytotoxických CD8+ lymfocytů.

Je tedy patrné, že Maitake, resp. extrakt z ní, moduluje, posiluje aktivitu imunitního systému skrze podpory vyzrávání dendritických buněk, které dále indukují zbylé složky imunitního systému v boji proti nádorům.

Masuda Y, Nawa D, Nakayama Y, Konishi M, Nanba H. Soluble β-glucan from Grifola frondosa induces tumor regression in synergy with TLR9 agonist via dendritic cell-mediated immunity. J Leukoc Biol. 2015 Aug 21. pii: jlb.1A0814-415RR.

Visited 19 times, 1 visit(s) today

Write A Comment