Maitake a stimulace imunitního systému

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je dřevokazná houba způsobující bílou hnilobu dřeva. Roste hlavně na listnatých stromech, jako jsou habr, buk, javor…

Vytváří jednoleté velké plodnice rostoucí v trsech, které mohou dosahovat váhy i nad 15 kg.  V Asii je to velmi dobře známá houba, neboť se využívá po tisíciletí v tradiční čínské medicíně. Její složení i účinky jsou pak potvrzovány díky nejnovějším vědeckým postupům. Víme tak, že Maitake ovlivňuje fungování imunitního systému, působí proti infekcím, snižuje hladinu cukrů a cholesterolu v krvi a má také protirakovinné účinky.

Tato studie, jako mnohé další, sledovala vliv Maitake na imunitní systém. Autoři studie nejprve extrahovali z Maitake polysacharidy a také myší makrofágy (imunitní buňky) z břišní dutiny a také model s pokusnými zvířaty, jimž podali cytoxan, který u nich navodil imunosupresi, utlumil aktivitu imunitního systému.

V případě využití buněčné kultury se ukázalo, že přítomnost polysacharidů z Maitake zvyšuje aktivitu imunitních buněk, hlavně pak fagocytózou, tj. schopnost pohlcovat cizorodé částice i vlastní poškozené části buněk atd., došlo také k množení makrofágů.

V případě imunosuprimovaných pokusných zvířat došlo k zvětšení brzlíku, což je imunitní orgán. Dalším efektem pak bylo, že došlo k přepisu genů, jejichž produkty imunitní odpověď posilující, tj. cytokinů IL-1β, IL-2, IL-6 a IFN-γ. Navíc dochází také k nárůstu počtu aktivních T lymfocytů, a to i přes předtím podaný imunosupresivní cytoxan.

Studie prokázala, že polysacharidy extrahované z Maitake stimulují imunitní buňka jak v případě in vitro, tj. v buněčné kultuře, tak v případě in vivo, tj. u pokusných zvířat, a to i v případě, že jim byl předtím podán preparát, který u nich navodil imunosupresi.

Ma XL, Meng M, Han LR, Li Z, Cao XH, Wang CL. Immunomodulatory activity of macromolecular polysaccharide isolated from Grifola frondosa. Chin J Nat Med. 2015 Dec;13(12):906-14.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Write A Comment