Oblíbené (0)

Anémie (chudokrevnost)

Při anémii dochází ke snížení počtu červených krvinek v těle nebo je hemoglobin v červených krvinkách nedostatečný či abnormální. Hemoglobin je složka červených krvinek, na niž se v plicích váže kyslík, a ona ho pak oběhovým systémem roznáší do tělních tkání. Pokud je červených krvinek příliš málo nebo pokud jim hemoglobin chybí či je abnormální, schopnost krve přenášet kyslík je omezena a tělesné tkáně nemusí dostávat dostatek kyslíku. Za normálních okolností jsou stabilní hladiny hemoglobinu v krvi udržovány rovnováhou mezi produkcí červených krvinek v kostní dřeni a destrukcí červených krvinek ve slezině. Pokud je tato rovnováha narušená nebo pokud je hemoglobin abnormální, může se objevit anémie.