Reishi a její vliv na T mediovanou imunitu

Reishi je součástí tradiční čínské medicíny. Její působení na zdraví je v ní využíváno po tisíce let.

Reishi je součástí tradiční čínské medicíny. Její působení na zdraví je v ní využíváno po tisíce let. Není tedy překvapením, že se tato houba dostala i do povědomí západní medicíny. Postupně se rozklíčovává její složení, a hlavně pak její účinky. Je potvzeno, že moduluje aktivitu imunitního systému, je nositelkou protirakovinných a protiinfekčních účinků. Dokáže snižovat hladinu tuků a cukrů v krvi, je stimulantem, zlepšuje fyzickou i psychickou kondici aj.

V této studii se vědci zaměřili na působení Reishi na imunitní systém. Jmenovitě na T lymfocyty mediovanou imunitní odpověď, a to u zdravých i imunosuprimovaných myší.

Pro imunosupresi myší byl využit cyklofosfamid.

Nejprve se podávala Reishi zdravým myším, které byly rozděleny do 5 skupiny, kdy každá dostávala jiné množství houby, včetně placeba.

Ve druhé fázi se podávala Reishi nebo echinacea imunosuprimovaným myším, stejně jako u zdravých myší byly tyto rozděleny do skupin, aby bylo možné výsledky porovnávat.

Pak byly myši imunizovány ovčími červenými krvinkami, aby byla vyvolaná oddálená hypersenzitivní (alergická) reakce, do které jsou zapojeny T lymfocyty.

Ukázalo se, že podávání Reishi zdravým myším posílilo oddálenou reakci, tedy T lymfocyty byly aktivnější, nejvíce pak při dávce 0,5 mg/kg, ačkoli při dávce třeba 500 mg/kg byla reaktivita nižší. Aktivita T lymfocytů tedy nezávisí na dávce Reishi.

U imunosuprimovaných myší se také zvýšila aktivita T lymfocytů v oddálené hypersenzitivní reakci, a to o 30 % oproti myším, které Reishi nedostaly. Podávání Reishi v dávce 0,5 mg/kg po 10 dní došlo obnovení funkcí T lymfocytů. Zvýšení aktivity T lymfocytů bylo zaznamenáno i u skupiny myší dostávající echinaceu, ale bylo nižší než u Reishi.

Výsledky tedy jednoznačně ukazují, že v případě zdravých i imunosuprimovaných myší působí Reishi jako stimulátor aktivity T lymfocytů.

Nizhenkovska IV, Pidchenko VT, Bychkova NG, Bisko NA, Rodnichenko AY, Kozyko NO.

Influence of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. on T-cell-mediated immunity in normal and immunosuppressed mice line CBA/Ca. Ceska Slov Farm. 2015 Fall;64(4):139-143.

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Write A Comment