Reishi a její využití při léčbě revmatoidní artritidy

Medicinální houby si pomalu, ale jistě nacházejí své podstavení v západní medicíně, a to nejen jako potravní doplněk, ale také v klinických studiích jako potenciální léčivo.

Nejinak je tomu v případě Reishi. U této medicinální houby jsou vědecky potvrzeny mnohé zdraví upravující účinky. Velmi podstatný je její vliv na imunitní systém, působi protiinfekčně, protinádorově, dokáže bojovat s civilizačními chorobami, diabetem, únavou aj.

V této studii byla Reishi s dalším preparátem využita u pacientů trpících revmatoidní artritidou, což je autoimunitní zánětlivá choroba, při níž se zpravidla v krvi vyskytují tzv. revmatoidní faktory a jiné autoprotilátky. V důsledku dochází jak k projevům kloubním (destrukci kloubů), ale i mimokloubním (záněty serózních obalů orgánů, očí atd.).

Do klinické studie bylo zařazeno 32 pacientů s aktivní nemocí, a to i přes užívání protirevmatických léků, jimž byla podávána Reishi a další preparát z čínské medicíny, a 33 pacientů, kteří užívali placebo k jejich současné léčbě. Podávání trvalo 24 týdnů.

Byly vyhodnoceny subjektivní výstupy pacientů, ale také krevní testy.

Pacienti užívající Reishi, oproti pacientům s placebem, udávali zlepšení, tedy zmírnění bolestí kloubů.

Poměry lymfocytů CD4+/CD8+/NK buňky/B lymfocyty se u žádné ze skupin pacientů nezměnilo. Podobně jako se nezměnil počet CD3, CD4 a CD8 lymfocytů, produkce interleukinů spjatých se zánětem, IL-18, interferon gamma. Přesto však při testech ex vivo došlo k menším procentuálním změnám v IL-18 právě ve skupině s Reishi.

Zdá se tedy, že podávání Reishi má spíše analgetické než protizánětové účinky. Její podávání je velmi dobře doletováno, jen velmi malá část pacientů podstupujících léčbu nahlásila nežádoucí účinky, ale k tomu došlo i ve skupině, která užívala placebo. I tento jev je ale velmi žádoucí, neboť běžně užívaná analgetika mají množství nežádoucích účinků a rizik.

Li EK, Tam LS, Wong CK, Li WC, Lam CW, Wachtel-Galor S, Benzie IF, Bao YX, Leung PC, Tomlinson B. Safety and efficacy of Ganoderma lucidum (lingzhi) and San Miao San supplementation in patients with rheumatoid arthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled pilot trial.  Arthritis Rheum. 2007 Oct 15;57(7):1143-50.

Visited 170 times, 2 visit(s) today

Write A Comment