Maitake s vitamínem K a rakovina ledvin

Počty nemocných různými druhy rakoviny rostou, nejinak je tomu u rakoviny ledvin.

Hledají se nové možné léčebné a podpůrné metody, které by pacienty dokázaly vyléčit či snížit obtíže nemoc a léčbu provázející. Klasický přístup zahrnující i radio a chemoterapii má mnohé nežádoucí účinky od krátkodobých jako nevolností k déledobým jako poškození kostní dřeně či střevní sliznice, tudíž je snaha nalézt takovou léčbu, která by měla nežádoucích účinků co nejméně či do léčby zapojit prvek, který by snižoval dopad léčba rakoviny. Vědci se proto obrací i do rostlinné říše. Cílem jejich pozornosti se staly i medicinální houby. Jednou z nich je Maitake, která má své pevné místo v tradičních medicínách východní Asie. Vědecky jsou u ní potvrzeny mnohé léčebné účinky, např. podpora imunitního systému, snižování hladiny cukrů v krvi, ale i schopnost působit na rakovinné buňky, přímo (je pro ně cytotoxická) či nepřímo stimulací imunitního systému.

V tomto pokusu se vědci rozhodli zkoumat působení extraktu D-frakce z Maitake v kombinaci s vitamínem K na buňky rakoviny ledvin.

Buňky rakoviny ledvin byly vystaveny buď působení samotného vitamínu K, samotného extraktu, nebo kombinaci obou zmíněných látek. Po 72 hodinách působení zvolených látek na buněčnou kulturu byla ověřena viabilita, životaschopnost ‒přežití rakovinných buněk. Aby se zjistilo, jakým mechanismem přidávané substance působí na rakovinné buňky, sledovali vědci buněčný cyklus, změny na chromatinu a apoptózu u rakovinných buněk.

Výsledky ukázaly, že samotný vitamín K dokáže snížit viabilitu rakovinných buněk o 20 % při dávce 4 μM, D-frakce o 20‒45 % při dávce nad 500 μg/mL. Kombinace 4 μM vitamínu K a 300 μg/mL D-frakce sníží viabilitu o více než 90 %.

Ukázalo se, že kombinace obou substancí dokáže zastavit buněčné dělení rakovinných buněk, ty se dále nemnoží, navodí zástavu buněčného cyklu ve fázi G1, navíc u rakovinných buněk dokáže navodit apoptózu, buněčnou smrt.

Samotný vitamín K i samotná frakce dokážou ovlivnit životaschopnost rakovinných buněk, snížit ji, ale pokud jsou obě substance kombinované, mají o mnoho silnější účinek. Zastavují buněčné dělení rakovinných buněk a způsobují jejich smrt.

Tato kombinace se jeví velice slibnou pro další zkoumání a pokusy a možné využití v klinické praxi.

Degen M, Alexander B, Choudhury M, Eshghi M, Konno S. Alternative therapeutic approach to renal-cell carcinoma: induction of apoptosis with combination of vitamin K3 and D-fraction. J Endourol. 2013 Dec;27(12):1499-503.

Visited 32 times, 1 visit(s) today

Write A Comment