Maitake u diabetu a hypercholesterolémii

Maitake je asijskou houbou, pochází z Japonska, která je hojně využívána v léčebných systémech jako např. čínské medicíně.

A to díky velkému potenciálu ovlivňovat mnoho druhů zdravotních obtíží. Vědecky jsou potvrzovány její stimulační účinky na imunitní systém, ale dokáže jej také tlumit v případě alergií a autoimunitních nemocí, má antioxidační schopnosti, protirakovinné účinky, ochraňuje orgány před poškozením aj.

Další oblastí, v níž může být prospěšná, je také diabetes a hyperlipidémie. V mnoha studiích se ukázalo, že dokáže snižovat hladinu krevního cukru, zvýšit citlivost buněk na inzulin…, podobně tak funguje v případě lipidů.

I tato studie se zaměřila na potvrzení antidiabetických účinků a to in vitro i in vivo.

Tyto schopnosti byly ověřovány in vitro pomocí α-amyláza a α-glukosidázovou  inhibiční analýzou, toto jsou právě enzymy zasahující do metabolismu cukrů.

In vivo testy byly zaměřeny na myši, u kterých se pomocí podání streptozocinu a vysokotučné diety navodil stav podobný lidskému diabetu, navíc se zvýšila lipémie. Části myší pak byla podávána frakce z Maitake, část myší nebyla léčená, aby mohly být porovnány měřené hodnoty mezi léčenými a neléčenými myšmi.

Výsledky prokázaly, že nepolární frakce z Maitake má silnou anti-α-glukosidázovou  aktivitu, přičemž jeden typ antidiabetik je právě inhibitor α-glukosidázy. V případě, že bylo myším podáváno 600 mg/kg těla extraktu z Maitake, došlo ke snížení glykémie, snížila se též koncentrace glykovaného hemoglobinu, navíc se snížila koncentrace celkového cholesterolu oproti myším, které Maitake léčeny nebyly. 

Z výsledků vyplývá, že Maitake má antidiabetické účinky, potvrzeno in vitro i in vivo, dalším efektem je i zásah do metabolismu tuků a snižování cholesterolu v krvi i při podávání vysokotučné diety. Toto má pak nesporný preventivní vliv na rozvoj kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerotických změn.

Shen KP, Su CH, Lu TM, Lai MN, Ng LT.Effects of Grifola frondosa non-polar bioactive components on high-fat diet fed and streptozotocin-induced hyperglycemic mice. Pharm Biol. 2015;53(5):705-9.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Write A Comment