Maitake v klinických studiích při léčbě rakoviny prsu

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je parazitická houba, která roste hlavně na kmenech dubů. Je také známá pod názvem tančící houba.

Tento název pochází z japonštiny, neboť když ji hledači hub našli, tančili radostí. Jednak je to houba velmi chutná, a jednak se využívá v tradičních asijských medicínách jako lék. Maitake je parazitickou houbou, roste nejčastěji na kmenech dubů. V rámci výzkumů a studií je ověřeno, že Maitake je možné využít jako imunostimulantu, antioxidantu. Dokáže zabíjet infekční patogeny, snižovat hladinu lipidů a cukrů v krvi. Má též výrazné protirakovinné účinky.

Těmto účinkům se věnuje i tato studie. Lékaři využili Maitake u žen s rakovinou prsu. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním postihujícím ženy, i přes pokroky v prevenci a screeningu i léčbě, je stále příčinou mnoha úmrtí. Léčba samotná, tj. chemo-, radioterapie či hormonální terapie, je pro tělo náročná a má mnoho vedlejších účinků. Mimo jiné dochází k útlumu imunitního systému, který se však také podílí na zabíjení rakovinných buněk.

Maitake byla podávána 34 ženám, kterým byla diagnostikována rakovina prsu a byly právě v době remise po počáteční terapii. Ženy byly rozděleny do 5 skupin, kdy každá skupina dostávala jinou dávku Maitake (0,1−5 mg/kg 2x denně po dobu 3. týdnů).

V průběhu užívání Maitake se prováděly krevní testy, které měly zachytit změny, např. v imunitním systému, ale také bezpečnost a toleranci podávání Maitake.

U 2 pacientek došlo k nevolnostem a otokům kloubů, 1 pacientka měla vyrážku. Jednalo se o pacienty s nejvyššími dávkami a za reakcemi patrně stála alergie. Jinak byla Maitake velmi dobře snášená a výsledky ukázaly, že zvyšuje imunitní funkce. Zvýšila počty imunitních buněk i jejich aktivitu, stejně tak produkci substancí, které dále posilují imunitní systém, tj. např. IL-2, TNF-α a IFN-γ. Došlo také ke zvýšení počtu lymfocytů a substance, které imunitní systém tlumí, jelikož nadměrná aktivita imunitního systému může poškodit tkáně nepřiměřeně silným zánětem. Maitake tak vlastně moduluje aktivitu imunitního systému, aby byl schopný se bránit infekcím i rakovinným buňkám, ale zároveň nebyla jeho reakce ničivá a destruktivní.

Deng G, Lin H, Seidman A, Fornier M, D’Andrea G, Wesa K, Yeung S, Cunningham-Rundles S, Vickers AJ, Cassileth B. A phase I/II trial of a polysaccharide extract from Grifola frondosa (Maitake mushroom) in breast cancer patients: immunological effects. J Cancer Res Clin Oncol. 2009 Sep;135(9):1215-21.

Visited 49 times, 1 visit(s) today

Write A Comment