Maitake zabíjí enteroviry

Maitake (Grifola frondosa) je dřevokaznou chorošovitou houbou, která má domovinu v Asii. Může dorůstat velkých rozměrů, i 20 kg.

Zvláště ve své domovině je velmi ceněna pro své zdraví posilující účinky. Je součástí tradiční čínské medicíny. Její účinky jsou opakovaně prokazovány a zkoumány v různých studiích, ať už na buněčných kulturách, laboratorních zvířatech či v klinických studiích, kde figurují dobrovolníci.

Tato studie se zaměřila na protivirové účinky Maitake, a to proti enterovirům. Jak již název viru napovídá, jedná se o viry s afinitou k trávicímu systému. Způsobuje průjmy, ale zrovna tento typ enterovirus 71 je agresivnější a může mít na svědomí herpangíny, záněty srdečního svalu i srdečního obalu (myokarditidy, perikarditidy), záněty mozku (encefalitidy), akutní respirační stavy s horečkami, kdy mohou být napadeny i periferní nervy a dochází ke stavu připomínající infekci poliovirem. Infekce často probíhají v epidemiích, je nakaženo množství lidí. U oslabených, starších si malých dětí pak může tento virus vést i k úmrtí.

Z Maitake byl extrahován heteropolysacharid, který byl označen jako GFP1 (jeho hlavní řetězec je 1,6-β-d-glukan, ve větvení je 1,3-α-d-fucopyranosyl). GFP1 byl testován, zda má aktivitu proti enteroviru 71. Proto jej přidali ke kultuře s tímto virem. Ukázalo se, že GFP1 blokuje replikaci viru, tedy jeho množení. Snižuje expresi gemonické RNA syntázy, která by dále podporovala syntézu virové RNA. U nakažených buněk pak GFP1 navozuje apoptózu, programovanou smrt, zabraňuje štěpení proapoptotických molekul, které jsou štěpeny právě v přítomnosti enteroviru, aby nemohly vykonávat svou funkci, v tomto případě navodit v buňce smrt. Tím se vir dále nešíří z buňky na buňku. Navíc také posiluje imunitní systém, který si pak s infekcí lépe poradí.

Z pokusů vyplývá, že heteropolysacharid extrahovaný z Maitake dokáže zabraňovat množení enteroviru a jeho šíření v organismu.

Zhao C, Gao L, Wang C, Liu B, Jin Y, Xing Z. Structural characterization and antiviral activity of a novel heteropolysaccharide isolated from Grifola frondosa against enterovirus 71. Carbohydr Polym. 2016;144:382-9.

Visited 24 times, 1 visit(s) today

Write A Comment