Medicinální houby a cukrovka

Medicinální houby jsou součástí mnoha tradičních medicín a jejich pro zdraví pozitivní účinky jsou využívány po tisíce let, a to např. v čínské či ruské medicíně, stejně tak domorodými jihoamerickými indiány.

U hub je prokázáno, že díky vysokému obsahu beta glukanů dokážou modulovat aktivitu imunitního systém, všechny jsou též silnými antioxidanty či dokážou zabíjet infekční patogeny a rakovinné buňky. U některých hub pak byly zachyceny i účinky na hladinu krevního cukru, kterou zvládnou snížit. 

Počty lidí s cukrovkou celosvětově stoupají, a to hlavně v případě cukrovky typu II. Jedná se o „stařeckou“ cukrovku, ovšem postihuje stále mladší pacienty. Často se s ní setkáváme u lidí, kteří jsou obézní, mají omezený pohyb, ale nadbytek cukrů a tuků v potravě. Nemusí docházek ke snížení produkce inzulinu jako spíš ke ztrátě citlivosti buněk na něj. Cukrovka sice nebolí, zprvu pacienta neomezuje, ale její dlouhodobé následky, pokud není léčená, jsou devastující. Dochází k poškození malých a později i velkých cév, které zásobují orgány, pokud tyto zásobeny živinami a kyslíkem nejsou, dochází k jejich poškození. Proto se u diabetiků často setkáváme s poškozením sítnice a slepotou, poškozením ledvin, častějším výskytem infarktů, nehojícími se kožními defekty atd.

V této studii vědci sledovali právě vliv 6 vybraných hub, mezi něž patřily i Coriolu a Maitake, na hladinu krevního cukru. Tento účinek je i schopností zamezit činnosti na klíčové enzymy, tedy na alfa amylázu a alfa glukosidázu, jejich zvýšená aktivita je provázena hyperglykémií.

Vědci nejprve provedli analýzu hub a snažili se najít složky, které působí na zmíněné enzymy a dokážou jejich aktivitu omezit, až zastavit. Ukázalo se, že nejsilnější inhibitor alfa amylázy je Coriolus, u alfa glukosidázy pak Maitake. Tento inhibiční efekt je dle všeho dán přítomností olejové a linoleové kyseliny v použitých extraktech z hub.

Pokusy tedy nejen potvrdily schopnost hub snižovat a regulovat hladinu cukrů v krvi, ale také odhalily mechanismus, jakým k tomu dochází. Tento hypoglykemický efekt je dán přítomností mastných kyselin v houbách.

Su CH, Lai MN, Ng LT. Inhibitory effects of medicinal mushrooms on α-amylase and α-glucosidase – enzymes related to hyperglycemia. Food Funct 2013 Apr 25; 4(4):644-9.

Visited 93 times, 1 visit(s) today

Write A Comment