Chaga a monocyty

Chaga (rezavec šikmý, Inonotus obliquus) je cizopasná chorošovitá medicinální houba pocházející z Ruska a Sibiře. Nejčastěji ji nacházíme na břízách, jasanu či jilmu. Z těchto stromů čerpá živiny.

Díky svým účinkům na lidské zdraví se rozšířila do celého světa. V tradiční ruské medicíně se užívá hlavně na nemoci trávicího ústrojí a také jako imunitu posilující lék. S houbou byly prováděny mnohé pokusy, které potvrdily, že houba disponuje mnoha bioaktivními složkami, které se podílejí na posilování imunity, mají protirakovinné účinky, působí projektivně a hojivě na trávicí i močový systém aj.

V tomto pokusu se vědci zaměřili na to, jak Chaga ovlivňuje chování imunitních buněk, jakými jsou monocyty. Jedná se o buňky, které patří do vrozené imunity, produkují velké množství působků, které aktivují další složky imunitního systému, a dokážou se transformovat do makrofágů, které pohlcují cizorodý materiál i poškozené buňky.

Monocyty v přítomnosti extraktů a vyrobených frakcí z polysacharidů Chagy začaly produkovat větší množství prozánětových a stimulačních působků, cytokinů, tj. např. TNF-α, IFN-γ, IL-1β a IL-2. Navíc se ukázalo, že přidaný extrakt nemá žádný negativní vliv na monocyty, není pro ně cytotoxický. Nejúčinněji byly polysacharidy ze sklerocia Chagy, ty podpořily zvýšení koncentrace všech čtyř cytokinů. Na zvýšení IL-1β se nejvíce podílí exo-a endopolysacharidy. V případě čištěných frakcí exo- a endopolysacharidů pak došlo k posílení produkce všech cytokinů. Tyto polysacharidy jsou složené hlavně z glukózy, galaktózy a manózy.

Z pokusů vyplynulo, že všechny použité extrakty a frakce z Chagy stimulovaly monocyty k produkci cytokinů, některé pak účinněji. Posílení funkce monocytů vede v imunitním systému i k posílení celkové imunitní reakce, odpovědi např. na infekce.

Xu X, Li J, Hu Y. Polysaccharides from Inonotus obliquus sclerotia and cultured mycelia stimulate cytokine production of human peripheral blood mononuclear cells in vitro and their chemical characterization. Int Immunopharmacol. 2014 Aug;21(2):269-78. doi: 10.1016/j.intimp.2014.05.015.

Visited 32 times, 1 visit(s) today

Write A Comment