Chaga a rakovina tlustého střeva

Chaga (Inotus obliquus, rezavec šikmý) je parazitickou chorošovitou houbou pocházející z oblasti Sibiře a Ruska, kde je součástí tamní tradiční medicíny.

Díky svým účinkům se její užívání rozšířilo po celém světě. Chaga se využívá pro posílení imunitního systému, pro ovlivnění metabolismu cukrů a tuků, ozdravuje trávicí soustavu, např. při gastritidě, je též silným antioxidantem a v neposlední řadě je prostředkem, kterým je možné ovlivnit rakovinné bujení.

Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovin v naší republice. Velkou roli na jejím vzniku hraje špatný životní styl, strava s nedostatkem vlákniny, málo pohybu, obezita. Časná stádia jsou dobře léčitelná, a to pomocí resekce střeva s následnou adjuvantní terapií pro zničení možných zbytkových rakovinných buněk. Pacienti však často přicházejí velmi pozdě a léčba pak selhává. Terapie rakoviny chemo-, i radio-, mají mnoho vedlejších účinků a hledají se tedy další možnosti, jak léčbu zlepšit, omezit nežádoucí účinky, zvýšit účinnost.

K tomuto byly vytvořeny i pokusy užívající Chagu, a to etanolový extrakt, který se přidával ke kultuře buněk rakoviny tlustého střeva.

Výsledky ukázaly, že extrakt dokáže snížit viabilitu, životnost rakovinných buněk a také syntézu DNA. Naopak došlo ke zvýšení buněk, které byly ve fázi G1 buněčného cyklu, tj. nedělily se. Snížila se také exprese proteinů CDK2, CDK4 a cyklinu D, což jsou proteiny podporující dělení buněk, fosforylace Rb a expresi E2F aj. Exprese p21, p27 a p53 vzrostla, tyto uvádějí buňky do klidové, nedělivého stavu.

Je zřejmé, že extrakt z Chagy podporuje snížení aktivity nádorových buněk. Snižuje jejich dělení, tedy i růst nádorové hmoty. Tlumí faktory podporující aktivitu buněčného cyklu, a naopak podporuje faktory zastavující buněčný cyklus, který vede k dělení buněk.

Je zapotřebí ještě více pokusů, hlavně pak in vivo, ale je nezpochybnitelné, že by Chaga mohla být přínosem při protirakovinné léčbě.

Lee HS, Kim EJ, Kim SH. Ethanol extract of Innotus obliquus (Chaga mushroom) induces G1 cell cycle arrest in HT-29 human colon cancer cells. Nutr Res Pract. 2015 Apr;9(2):111-6.

Visited 67 times, 1 visit(s) today

Write A Comment