Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II

Diabetes mellitus II patří mezi metabolická onemocnění, které je spjato se zvýšenou hladinou cukrů v krvi, hyperglykémií, zvýšeným oxidačním stresem.

To s sebou přináší mnoho komplikací v podobě poškození cév, nervových struktur. Nejvíce postiženými orgány pak bývají ledviny a oči.  Diabetes je možné léčit dietou, antidiabetiky, inzulinem.  Je zda však i trend hledat nové možnosti léčby. Tento trend se ubírá cestou zkoumání přírodních substancí. Do hledáčku vědců se dostala i Chaga. Medicinální houby, u níž byly prokázány imunoregulační a protirakovinné účinky, stejně tak antioxidační. Jak je tomu s možností, že by tato houba snižovala hladinu cukru, měla hypoglykemizující účinky se vědci rozhodli osvětlit.

K pokusu byly využity myši, u nichž byl vyvolán diabetes pomocí podání streptozotocinu. Tyto myši pak byly rozděleny do čtyř skupin. První dostávala jen slaný roztok a další tři extrakt z Chagy různé síly.

U myší byla sledována tělesná hmotnost po dobu 6 týdnů, krevní cukr byl měřen na začátku a konci pokusu. Z krve a jaterní tkáně po usmrcení myší se měřily další parametry např. lipidy ‒ celkový cholesterol, triglyceridy, LDL, HDL, prozánětové cytokiny IL-1β a TNF-α, neboť diabetes provází i chronická zánětlivá reakce i parametry určující oxidační stres a antioxidační aktivitu, enzymy stojící za metabolismem sacharidů. Byla zkoumána i slinivka a její poškození.

U myší, jež nebyly léčeny extrakty z Chagy ve vyšších dávkách, měly zvýšené parametry oxidačního stresu, a ukázalo se, že extrakt z Chagy tento snižuje. Tím ochraňuje tkáně před poškozením.  Snížení koncentrace volných radikálů u léčených myší provází i snížení krevních lipidů. Významně byl redukován LDL ve prospěch nárůstu koncentrace HDL. Navíc se prokázalo, že je snížená i produkce prozánětových cytokinů a zvýšila se aktivita enzymů zpracovávajících sacharidy.

V neposlední řadě se pak zkoumal stav slinivky a poškození β-buňky, jež jsou odpovědné za tvorbu inzulinu.  I zde se ukázalo, že má extrakt z Chagy protektivní potenciál.  U neléčených myší byly nalézány nekrotické okrsky slinivkové tkáně, poškození žil, zánětlivá reakce atd. Tyto byly u myší, jimž byl podáván extrakt, značně omezeny a β-buňky nepoškozeny.

Je tedy patrné, že extrakt z Chagy ovlivňuje průběh diabetu mnoha mechanismy, komplexně. Jedná se o snížení oxidačního stresu, což sníží poškození tkání, ale i zánětlivou odpověď, která také může tkáně ničit. Zvýší schopnost organismu zpracovat cukry, ovlivní hladinu škodlivých lipidů v krvi, jež jsou jedním z hlavních aktérů v rozvoji aterosklerózy a ochrání slinivku před poškozením.

Bao-zhong Diao,  Wei-rong Jin, Xue-jing Yu. Protective Effect of Polysaccharides from Inonotus obliquus on Streptozotocin-Induced Diabetic Symptoms and Their Potential Mechanisms in Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 841496.

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Write A Comment