Chaga, diabetes a krevní lipidy

Chaga je medicinální houbou, jejíž domovina je v oblasti Sibiře, Ruska. Jedná se o dřevokaznou houbu rostoucí hlavně na břízách.

Podobně jako ostatní medicinální houby má silný vliv na imunitní systém, díky obsahu betulinu má protirakovinné účinky, působí pozitivně na zažívací soustavu, zvláště pak na žaludek v případě gastritid. Působí též jako antioxidant.

V předkládané studii se vědci rozhodli zjistit vliv Chagy na oblast civilizačních nemocí, které se často projevují zvýšenými hodnotami krevního cukru a lipidů. Vyrobili z Chagy vodný extrakt, melaninový komplex. Zjistili, že tento dokáže zvýšit citlivost buněk na působení inzulinu, tato necitlivost je často přítomná u diabetu typu II. Navíc bylo potvrzeno, že extrakt dokáže snížit množství tukové tkáně u obézních myší, které byly krmeny vysokotučnou dietou.

Vědci dále zkoumali, jaké mechanismy jsou zapojeny do těchto účinků. Došlo ke zvýšení aktivit závisejících na fosfatidylinozitol 3-kinázy. Došlo ke zvýšení fosforylace Akt, signální dráha PI3K/Akt, která vede k aktivaci transportérů. Vědci zachytili translokaci glukózových transportérů z cytosolu buňky na jejich povrch, což umožňuje přesun glukózy do buněk. Cukry tak nezůstávají v krvi, cévách, které pak poškozují.

Co se metabolismu tuků týká, zvyšuje se exprese genu pro adiponektin (chrání před rozvojem aterosklerózy, vznikem volných radikálů, snižuje hladinu cukrů, triglyceridů a volných mastných kyselin) a změny v expresi dalších genů souvisejících s lipogenezí. 

Je tedy jasné, že extrakt z Chagy je velmi účinný v ovlivnění metabolismu cukrů a tuků, tím snižuje riziko vzniku civilizačních nemocí, aterosklerózy aj.

Lee JH, Hyun CK. Insulin-sensitizing and beneficial lipid-metabolic effects of the water-soluble melanin complex extracted from Inonotus obliquus. Phytother Res. 2014 Sep;28(9):1320-8.

Visited 31 times, 1 visit(s) today

Write A Comment