Reishi proti hemolytické anémii

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná chorošovitá houba, která je využívána v tradiční čínské medicíně, a to již po tisíciletí.

Ve staré Číně bylo její použití vyhrazeno pouze císaři a jeho rodině. Je potvrzeno, že Reishi obsahuje velké množství biologicky aktivních látek, které ovlivňují náš organismus. Je opakovaně potvrzováno, že působí protirakovinně, proti diabeticky, protizánětlivě, imunostimulační, antioxidačně, zvyšuje fyzickou i psychickou odolnost atd. 

Červené krvinky (erytrocyty) přenášejí kyslík v krvi. Mnoho látek může narušit jejich funkci či zkrátit jejich život. Erytrocyty jsou ohroženy i volnými kyslíkovými radikály, pokud poklesne aktivita enzymů, které je neutralizují, dochází ke snížení počtu. Samozřejmě existují i další vlivy, které ničí erytrocyty. Pokud je poškozeno větší množství erytrocytů, dochází k tzv. hemolytické anémii. Jedním z prvků, které ovlivňuje, v tomto případě výrazně zkracuje, životnost erytrocytů je i olovo, krom smrti erytrocytů způsobuje i  hypochromní mikrocytární anémii (erytrocyty obsahují malé množství železa a jsou menší). Olovem jsou obzvlášť ohroženy děti, stačí i minimální množství, aby se objevil jeho negativní vliv.

Vědci chtěli svou studií ověřit, zda podání Reishi sníží olovem způsobenou hemolýzu (rozpad erytrocytů).

Nejprve ověřili, zda dlouhodobé podávání olova sníží odolnost erytrocytů, které pak snáze podléhají hemolýze. Měli tři skupiny krys, kontrolní skupinu, které nepodávali nic, skupinu, které podávali acetát olova, a třetí skupinu, které podávali acetát olova a Reishi. Pokus trval 12 týdnů. Vědci se soustředili na sledování hemolýzy. U skupiny krys, které dostávala jen acetát olova, došlo ke ztrátám erytrocytů, ve vzorcích byla nalezena vyšší koncentrace uvolněného hemoglobinu (červeného krevního barviva v erytrocytech). Membrána erytrocytů podléhala oxidaci… Ale u krys, které navíc dostávaly Reishi, byly erytrocyty odolnější proti působení acetátu olova. Hemolýza u těchto krys byla minimální.

Autoři tedy uzavírají svou studii s tím, že Reishi posiluje odolnost proto negativnímu působení olova a zvýšené koncentraci volných radikálů.

http://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/463703/

Visited 36 times, 1 visit(s) today

Write A Comment