Reishi působí na diabetes a hypercholestrolémii, klinická studie

Reishi (lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum) patří mezi asijské dřevokazné houby, které jsou po staletí známé v tradiční čínské medicíně.

Reishi byla vždy natolik ceněná, že byla využívána jen k léčbě císařské rodiny. I v současné době zájem o ni neopadá. Reishi je testována a jsou ověřovány její účinky, a to i v klinických studiích s dobrovolníky. U Reishi je potvrzeno, že moduluje aktivitu imunitního systému, zlepšuje fyzický i psychický stav, chrání před vznikem civilizačních nemocí, zabíjí rakovinné buňky i infekční patogeny aj. 

V této studii se vědci zaměřili na Reishi v souvislosti se srdcem a kardiovaskulárním systémem. Mnohé studie totiž dokládají, že Reishi disponuje schopností neutralizovat volné radikály a snižovat hladinu cukrů a lipidů i krevní tlak, tedy faktory, které vedou k poškození srdečně-cévního systému.

Do studie bylo zařazeno 26 pacientů (s nadváhou, vyšším krevním tlakem, zvýšenou glykémií a tuky v krvi), kterým byla podáváno 1,44 gramu Reishi denně nebo placebo po 12 týdnů. Byla zaznamenávána hmotnost, krevní tlak, odebírána krev ‒ měřeny hodnoty tuků, cukru, počty lymfocytů, antioxidační stav, v moči byly stanovovány hodnoty kortizolu a katecholaminů, tj. stresových hormonů.

Reishi byla velmi dobře tolerována, ačkoli u pacientů nedošlo k poklesu hmotnosti, nezměnilo se BMI, ani k poklesu krevního tlaku, u pacientů s Reishi, nikoli placebem, došlo ke zvýšení citlivosti buněk k inzulínu, upravila se hladina krevního cukru. Podobný trend byl i v tucích, byl zaznamenán pokles v hodnotách triacylglycerolu a zvýšila se koncentrace „hodného“ cholesterolu HDL. Další testované parametry se nezměnily.

Ze studie tak vyplývá, že u pacientů má Reishi antidiabetické účinky a dokáže upravovat dyslipidémii a snižovat tak riziko vzniku a progrese kardiovaskulárních chorob.

Chu TT, Benzie IF, Lam CW, Fok BS, Lee KK, Tomlinson B. Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. Br J Nutr. 2012 Apr;107(7):1017-27.

Visited 27 times, 1 visit(s) today

Write A Comment