Reishi ovlivňuje multirezistenci rakovinných HepG2 buněk k léčbě

Rakovinná bujení jsou i v dnešní době velmi častou příčinou úmrtí. Navíc se jejich incidence v populaci zvyšuje.

U jednotlivých nádorových onemocnění se při jejich léčbě pomocí chemoterapie setkáváme s rezistencí, neodpovídavostí na léčbu, za což je mimo jiné zodpovědný i gen ABCB1. Nejzávažnější fakt je, že mnohé typy nádorů jsou rezistentní na vícero chemoterapeutik, jsou multirezistentní. Jak tedy tento problém s rezistencí obejít, překonat? Je možné nalézt jiné způsoby léčby, ale také tuto rezistenci k léčbě anulovat?

Vědci se o toto pokusili a využili při tom Reishi, medicinální houbu, která má velmi výrazné účinky na imunitní systém, dokáže zabíjet rakovinné buňky aj.

Důležitými složkami Reishi jsou ganoderická kyselina B a lanostan. Tyto dvě složky vykazují reverzní efekt na ABCB1 genem navozenou multirezistenci k chemoterapeutikům. Hlavně pak kyselina ganoderická. Pokus byl prováděn na buněčné kultuře složené z rakovinných buněk hepatomu. Tyto byly rezistentní na chemoterapeutikum doxorubicin, vinkristin a paklitaxel. Výsledkem přidání ganoderické kyseliny bylo zvýšení citlivosti rakovinných buněk k podávaným chemoterapeutikům. Byly jimi opět zabíjeny. Ganoderická kyselina B neovlivňuje expresi genu, ta se nezvyšuje, ale váže se na něj a mění jeho transkripční funkce a následně zajišťuje zvýšení citlivosti rakovinné buňky k léčbě.

Toto je velmi významný objev, jenž by jistě mohl mít široké klinické uplatnění společně s fakty, že Reishi sama dokáže zabíjet rakovinné buňky, stimulovat imunitní systém k témuž a snižovat dopady protirakovinné léčby. 

Liu DL, Li YJ, Yang DH, Wang CR, Xu J, Yao N, Zhang XQ, Chen ZS, Ye WC, Zhang DM.

Ganoderma lucidum derived ganoderenic acid B reverses ABCB1-mediated multidrug resistance in HepG2/ADM cells. Int J Oncol. 2015;46(5):2029-38.

Visited 15 times, 1 visit(s) today

Write A Comment