Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je asijská chorošovitá houba, která se dnes pěstuje po celém světě.

Rostě na pařezech či kmenech poškozených stromů a vytváří kruhovité plodnice s průměrem do 12 cm, které jsou pokryté lesklou „lakovanou“ vrstvou. Tato houba je známá po dlouhá staletí, a to z čínské medicíny, jejíž texty popisují možnosti jejího využití. V současnosti jsou účinky Reishi sledovány i v laboratořích či klinických studiích.  Reishi je univerzální houba, má širokou paletu účinků, mezi ně patří např. přímé působení na patogenní mikroorganismy, dokáže decimovat rakovinné buňky, snižovat hladinu cukrů a cholesterolu v krvi, snižuje oxidační stres, podporuje výkonnost fyzickou i psychickou, hlavně však stimuluje imunitní systém. Zvyšuje jeho odpověď na infekční a jiné škodlivé podněty.

V této studii se vědci zaměřili na testování imunostimulačních účinků polysacharidů, které extrahovali z Reishi. Je známé, že vakcíny na lipozomovém základu dobře stimulují imunitní systém, posilují jeho reakce a tvorbu obranných protilátek.

Vědci tak připravily vakcínu, která měla základ z lipozomů, co kterých byly enkapsulovány (zabaleny) polysacharidy z Reishi (GLP) společně se silným alergenem/antigenem ovalbuminem. Takto připravený produkt ‒ GLP/OVA lipozomy byly jako vakcína vpíchnuty myším.

Sledovala se odpověď imunitního systému ‒ vývoj v čase a síla, a to jeho látkové i buněčné složky. Ukázalo se, že připravené GLP/OVA indukují silnější imunitní odpověď, než pokud je myším podána každá látka zvlášť. U myší došlo k výraznému nárůstu pro antigen, tedy zde OVA, specifických obranných protilátek IgG, dále také k zvýšení počtu imunitních buněk ve slezině a lymfatických uzlinách, byla zachycena vyšší produkce cytokinů, které dále posilují imunitní odpověď, byl také vyšší počet aktivovaných T lymfocytů, které pomáhají stimulovat B lymfocyty právě k tvorbě tolik potřebných a žádoucích protilátek.

Pokud by tedy byl opět podán těmto myším ovalbumin, byl by okamžitě eliminován, neutralizován a rychle odstraněn imunitním systémem, neboť ten si jej „pamatuje“. Podobně se to děje při vakcinaci proti infekčním nemocem.

Je tedy patrné, že takto připravená forma vakcíny by mohla být využita i v praxi, kdy by místo OVA byl použitý jiný antigen, proti kterému bychom chtěli vytvořit ochranné protilátky, např. různé složky buněčné stěny nebezpečných bakterií. Mnohé vakcíny se totiž potýkají s problémem, že nedostatečně stimulují imunitní systém a nemusí dojít k vytvoření protilátek proti infekci, na kterou se očkuje.

Liu Z, Xing J, Zheng S, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides encapsulated in liposome as an adjuvant to promote Th1-bias immune response. Carbohydr Polym. 2016 May 20;142:141-8.

Visited 17 times, 1 visit(s) today

Write A Comment