Reishi ochraňuje před dopady γ záření

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) patří mezi jednu z nejznámějších asijských hub. Do povědomí se zapsala hlavně svými léčebnými vlastnostmi, je po staletí využívána v tradiční čínské medicíně.

Před naším letopočtem byla vyhrazena jen pro léčbu císaře a jeho nejbližší rodiny. Ani západní medicíně a vědě není tato houba neznámá. Jsou s ní prováděny mnohé studie a pokusy, které opakovaně potvrzují, její léčebné schopnosti. Reishi dokáže regulovat aktivitu imunitního systému, ochraňovat a podporovat hojení mnohých orgánů, zlepšovat fyzickou i psychickou kondici, snižovat hladinu cukrů a tuků v krvi, má též protirakovinné a proiinkfekční účinky. Nelze opomenout ani to, že je silným antioxidantem.

V této studii se vědci zaměřili na zkoumání radioprotektivních účinků Reishi, tedy zda chrání proti radiaci. K tomu využili laboratorní myši, kterým před ozářením podávali triterpeny z Reishi, a to po dobu 14 dní. Následně byly vystaveny γ záření.

Vystavení radiaci vyvolá v buňkách reakce, které jsou provázeny velkým vzestupem tvorby volných kyslíkových radikálů, které pak dále ničí buňky, tkáně…, je také provázeno poškozením DNA, dochází k jejím „rozpadu“, mutacím.

Vědci u ozářených myší sledovali aktivitu enzymů, které se starají o neutralizaci volných radikálů v těle, je to např. superoxid dismutáza, kataláza, glutation peroxidáza aj. Dále pak i buněčná poškození, jako jsou „zlomení řetěžců DNA“ v lymfocytech a kostní dřeni.

Výsledky prokázaly, že pokud byl před vystavení radiaci myším podáván připravený triterpenový extrakt, došlo u myší k vyšší aktivitě volné radikály neutralizujících enzymů, resp. nedošlo k jejich poklesu, jak tomu bylo u nepředléčených myší. Došlo tedy k účinné neutralizaci toxických volných radikálů. Důležité pak je, že Reishi chrání před zlomy DNA, tím zachraňuje jednak život buněk, ale také je chrání před vznikem mutací.

Z provedeného pokusu vyplývá, že pokud jsou před ozářením podávány triterpeny z Reishi, má toto záření mnohem menší nežádoucí dopad na organismus. Dochází k udržení neutralizační kapacity pro volné radikály a je zvýšená ochrana DNA před poškozením.

Reishi by mohla být zařazena terapie pacientů, kteří podstupují radioterapii, aby se zmírnily negativní účinky, které ji provázejí.

Smina TP, Joseph J, Janardhanan KK. Ganoderma lucidum total triterpenes prevent γ-radiation induced oxidative stress in Swiss albino mice in vivo. Redox Rep. 2016 Feb 5:1-8.

Visited 22 times, 1 visit(s) today

Write A Comment