Reishi obnovuje funkci protinádorových genů

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) patří mezi chorošovité houby.

Z toho vyplývá, že ji najdeme na kmenech poškozených stromů, větvích či pařezech. Její plodnice má typické zabarvení, dle kterého má také jméno. Plodnice je totiž lesklá, jakoby nalakovaná. Prý je k nalezení i u nás. Reishi je velmi populární hlavně v Asii, v rámci tradiční čínské medicíny je využívána již tisíce let k řešení mnoho zdravotních neduhů.  Říká se jí též houba nesmrtelnosti a v historii bylo její užívání vyhrazeno jen pro císaře a jeho nejbližší rodinu.

V současné době je Reishi v zájmu mnoha vědců, díky pokusům a klinickým studiím se zjistilo, že látky v ní obsažené mají imunomodulační účinky, posilují fyzickou k psychickou kondici, zabíjejí infekční činitele, snižují hladinu cholesterolu aj.

Krom jiného je Reishi účinná i v boji proti rakovině. Stále se hledají mechanismy, jakými to dokáže. Již se prokázalo, že umí navodit u rakovinných buněk smrt i zamezit, aby se dělily. V této studii vědci popisují další účinek Reishi. Tentokrát ke svým pokusům zvolili polysacharidy, které získaly ze spor, mycelií i zralé houby.

Autoři se zaměřili na funkci proteinu p53, který má protirakovinné účinky. Slouží jako senzor narušení DNA. Pokud je DNA narušeno, zamezí dělení buňky s poškozenou DNA. Zastaví buněčný cyklus, v zastaveném buněčném cyklu může dojít k opravě poškozeného DNA, pokud k opravě nedojde, buňka umírá. Protein p53 je tedy tumor supresorový a je tvořený na základě přepisu genu TP53.

V mnohých typech rakoviny dochází k mutaci tohoto genu a tvoří se poškozený p53 nebo se vůbec netvoří, což umožní dělení buněk s narušenou DNA, což může vést k rakovinnému zvrhnutí. Polysacharidy z Reishi dokážou reaktivovat p53, a to i v součinnosti a použitou chemoterapií. Účinek byl testován na buňkách rakoviny tlustého střeva. Došlo tedy k posílení snížení schopnosti dělení rakovinných buněk, tedy i růstu nádorové masy, a zvýšila se apoptóza, tedy buněčná smrt.

Autoři tedy odhalili další mechanismus, jaký Reishi vstupuje do procesu rakovinného bujení. Díky jejímu působení se totiž aktivuje „umlčený“ tzv. tumor supresorový gen, ze kterého se tvoří protein p53. Toto zjištění může mít využití i v klinické praxi při léčbě onkologických pacientů.

Jiang D, Wang L, Zhao T, Zhang Z, Zhang R, Jin J, Cai Y, Wang F. Restoration of the tumor- suppressor function to mutant p53 by Ganoderma lucidum polysaccharides in colorectal cancer cells. Oncol. Rep. 2016 Nov 15.

Visited 28 times, 1 visit(s) today

Write A Comment