Reishi je úspěšná v boji proti bakterii Prevotella intermedia

Reishi (Ganoderma lucidum) je velmi známou asijskou houbou, kterou s úspěchem využívá tradiční čínská medicína.  

Její účinky jsou potvrzeny i pomocí vědeckých metod. Jedná se o účinky imunomodulační, protirakovinné, antioxidační, cukry a cholesterol snižující, energii dodávající aj.

V této studii byla Reishi využita jako „ničitelka“ bakterie Prevotella intermedia. Tato bakterie je součástí zubního plaku, bakteriální škodlivé flóry (další bakterie jsou Porphyromonas gingivalisPrevotella intermediaFusobacterium nucleatumBacteroides spp. a Selenomonas spp)  a podílí se na poškozování měkkých tkání a závěsného aparátu zubu, stojí tedy za periodontitidou, která je charakterizována zpočátku zduřením dásní, krvácením z dásní a často končí ztrátou zubu, někdy i poškozením alveolární kosti. Tato bakterie patří mezi Gram negativní anaerobní bakterie, tj. bakterie žijící bez přísunu vzduchu.

Ve studii byly využity spory z Reishi na Prevotellu, která byla izolována z poddásňového plaku u pacientů, kteří trpí periodontitidou. Souhlas s odběrem vzorku dalo 20 pacientů, bakterie ze vzorků byla kultivována a pěstována a u Reishi se určovala minimální inhibiční koncentrace, tj. nejmenší koncentrace testované látky, která zastaví růst bakteriální populace po inkubaci. Reishi byla k bakteriálním populacím přidávaná v různých koncentracích. Již koncentrace 8 mikrogramů/ml zastavila růst kolonií ve 12 případech ze 13. Koncentrace 4 mikrogranů/ml fungovala u 11 kolonií. U 8 kolonií se uplatnila i koncentrace 2 mikrogramy/ml, dokonce 1 mikrogram/ml dokázal zastavit růst bakterií v 5 případech.

Z těchto výsledků byla určena minimální inhibiční koncentrace, ta činí 3,62 mikrogramů/ml.

Testování prokázalo, že prášek ze spor Reishi je možné využít jako antibakteriální přípravek proti bakterii zubního plaku stojící za vznikem periodontitidy. Je jí tedy možné ovlivnit průběh této nemoci, která trápí velké množství lidí.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632230/

Visited 55 times, 1 visit(s) today

Write A Comment