Reishi a žaludeční vředy

Výskyt žaludečních vředů se v populaci zvyšuje. Stojí za tím hlavně současný způsob života.

Všudypřítomné stresové faktory, nesprávně sestavený jídelníček a hlavně také bakteriální infekce Helicobacterem pylori. Dochází k poškození sliznice, oslabení ochranných složek ve prospěch těch dráždivých, sliznici poškozujících. Rozvíjí se zánět, gastritida, na sliznici se mohou utvořit vředy, jež mohou i perforovat a ohrozit pacienta, a navíc může též dojít k rozvoji rakovinného bujení v terénu zánětu a vředů. Je možné tomuto předejít i za podmínek, že se člověk nechová ke svému žaludku zcela zodpovědně?

Vědci se rozhodli zodpovědět tuto otázku za pomoci medicinální houby Reishi, jež je po tisíciletí úspěšně využívána k léčbě a prevenci mnoha patologických stavů v tradiční čínské medicíně. Využili výtažek z ní jako léčebnou metodu u krys, u nichž byl podáváním 56% etanolem vyvolán zánět žaludeční sliznice. U těchto krys se na sliznici objevily hemoragické (krvácivé) léze. Účinek výtažku z Reishi se porovnával s kontrolní skupinou krys. Výsledky u krys, jimž byla Reishi podávána, jasně ukázal, že nedošlo k tak výraznému poškození sliznice, resp. došlo k lepšímu hojení vzniklých žaludečních vředů. Navíc se neprokázalo, že by samotný extrakt z Reishi působil neblaze na žaludeční sliznici, nějak ji dráždil. Bylo zaznamenáno, že je snížena aktivita proapoptotických genů, jež by zapříčinily umírání buněk sliznice. Naopak zvýšila se produkce TGF beta, jenž stojí za tlumení zánětu a hlavně za reparací tkáně.

Vědci tedy prokázali, že Reishi má výrazný ochranný a hojivý vliv na poškozenou žaludeční sliznici. Je možné odvrátit rozvoj komplikací se zánětem souvisejících, jež mohou ve výsledku ohrozit i život postiženého.

Park JH, Jang KJ, Kim CH, Kim JH, Kim YK, Yoon HM. Ganoderma Lucidum Pharmacopuncture for Teating Ethanol-induced Chronic Gastric Ulcers in Rats. J Pharmacopuncture. 2015;18(1):72-8.

Visited 63 times, 1 visit(s) today

Write A Comment