Ganoderická kyselina zabíjí buňky rakoviny děložního čípku

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je houba, kterou můžeme najít na kmenech poraněných stromů, pařezech atd., jedná se totiž o dřevokaznou houbu.

Její české jméno vychází z její fyzické podoby. Její klobouk je totiž lesklý, jakby nalakovaný. Reishi je houba, která je po tisíce let známá a využívaná v tradiční čínské medicíně. Ve staré Číně ji mohl užívat jen císař a jeho rodina. Natolik byla ceněná a účinná. Snad i proto se Reishi dostala do hledáčku moderní vědy, díky pokusům a klinických studiím se můžeme dozvědět, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, harmonizuje jej, je silným antioxidantem, posiluje fyzickou i psychickou kondici, zpomaluje postupu degeneračních nemocí, zabíjí mnohé infekční patogeny, ale také rakovinné buňky.

V této studii se autoři věnovali právě poslednímu zmíněnému účinku Reishi. K testování si vybrali rakovinu děložního čípku. Tento typ je spojován hlavně s nákazou lidskými papilomaviry, kterými se žena nakazí při pohlavním styku. Na děložním čípku dochází ke změnám, prekancerotickým, kdy postupně dochází ke změně buněk v rakovinné. Je tedy důležité, aby žena chodila na pravidelné prohlídky, aby se nemoc zachytila v časném stádiu. Přesto jsou však ženy, které přijdou s pokročilou rakovinou, kdy jim již není pomoci.

Autoři tedy extrahovali z Reishi jednu její složku, a to kyselinu ganoderickou T, u které již dříve  byl prokázán protirakovinný účinek, i na buňky rakoviny děložního čípku. Z této kyseliny dále vytvořili její deriváty. Připravené deriváty pak přidali ke kultuře buněk vytvořené z buněk rakoviny děložního čípku. Porovnávali účinnost jednotlivých derivátů. Ukázalo se, že nejúčinnější je (22S,24E)-3α,15α,22-triacetoxy-5α-lanosta-7,9(11),24-trien-26-oic acid amid (TLTO-A). Tento vykazoval nejvyšší toxicitu pro rakovinné buňky a zároveň nejnižší pro zdravé buňky, a to nižší než samotná kyselina ganoderická. Dalšími pokusy se ukázalo, že deriváty kyseliny ganoderická zastavují dělení rakovinných buněk, jejich vlivem dochází k poškození mitochondrií, což jsem buněčné organely dodávající buňce energii, bez nich buňka nepřežije. Navíc rakovinné buňky i přímo zabíjejí, spouštějí u nich apoptotické procesy vedoucí k smrti buňky.

Opět se tedy potvrdilo, že ganoderická kyselina má protirakovinné účinky, stejně tak její deriváty. Navíc se prokázalo, že jeden její derivát je v těchto účincích silnější a méně poškozuje zdravé buňky než samotná kyselina ganoderická.

Tohoto poznatku by mohlo být využito k výrobě léčiv obsahujících právě tento derivát k léčbě rakoviny děložního čípku u nemocných žen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299912001240

Visited 32 times, 1 visit(s) today

Write A Comment