Enoki v boji proti rakovině plic

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je asijská houba, která je ovšem rozšířená po celém světě, díky její chuti, ale hlavně díky jejím léčebným vlastnostem.

Je vědecky potvrzeno, že Enoki obsahuje složky, které modulují aktivitu imunitního systému, posilují ho v bojích proti infekci a rakovinným buňkám, ale tlumí při alergiích a autoimunitě. Enoki je též možné využít jako antioxidant, regulovat jí hladinu tuků, ale hlavně jsou známé její protirakovinné účinky.

V této studii se vědci zaměřili právě na ně a zvolili rakovinu plic. Rakovina plic je rozšířený typ rakoviny, který je dáván do souvislosti s kouřením. Rozeznávají se dva hlavní druhy rakoviny plic malo- a nemalobuněčné. Mají různé charakteristiky, které se týkají růstu, velikosti, metastazování i tvorby hormonům podobných látek. Jelikož se jedná o dva různé druhy, je i léčba rozdílná. Mnohdy však i přes veškerou snahu lékařů a pacienta skončí nemoc fatálně. Jsou tedy hledány další možnosti léčby.

Z Enoki vědci extrahovali polysacharidy FIP-fve, které kultivovali s buňkami rakoviny plic a sledovali, jaký budou mít na buňky efekt. Ukázalo se, že rakovinné buňky v přítomnosti extraktu ztrácí schopnost proliferovat, dělit se, a to již po 48 hodinách. Dochází totiž k zástavě buněčného cyklu, ten není dokončen a buňka se tak nemůže rozdělit. Enoki též zvýšila u rakovinných buněk expresi p53 a p21, tyto udržují buňku ,,ve zdraví“, jsou kontrolou jejich poškození. Pokud je buňka poškozená, aktivuje se p53 a zastaví její dělení do doby, dokud se defekt neopraví. Když je vada neopravitelná, p53 aktivuje signální dráhy odpovědné za buněčnou smrt. Dělí se tedy jen buňka zdravá, neopravitelné umírají.

Extrakt též zamezuje migraci rakovinných buněk, zabraňuje tedy metastazování, a to tak, že zabraňuje vzniku filopodií, jakýchsi výběžků, u buněk, které napomáhají pohyby.

Tato studie s FIP-fve polysacharidy z Enoki působícími na buňky rakoviny plic dokazuje, že Enoki je schopná omezovat růst rakoviny i metastazování.  

Chang YC, Hsiao YM, Wu MF, Ou CC, Lin YW, Lue KH, Ko JL. Interruption of lung cancer cell migration and proliferation by fungal immunomodulatory protein FIP-fve from Flammulina velutipes. J Agric Food Chem. 2013 Dec 11;61(49):12044-52.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Write A Comment