Enoki pomáhá při léčbě alergických zánětů dýchacích cest

Enoki (Flammulina velutipes), penízovka sametonohá je drobnější jedlá houba rostoucí volně v přírodě v trsech na poškozených či mrtvých stromech.

Její sezóna přichází na podzim a v zimě. Tato houba se též pěstuje uměle, aby se pokryla poptávka. Tato houba nejenže dobře chutná, ale potvrdily se u ní mnohé zdraví podporující účinky. V Japonsku je velmi známá pro své protirakovinné účinky, působí též protiinfekčně a imunomodulačně.

Studií, které opakovaně dokazují, že Enoki napomáhá snižovat alergický zánět, je více. I v této studii se ověřovala imunomodulační aktivita. Krom stimulace imunitního systému je možné, že jej houba dokáže v určité oblasti i tlumit, a to v případě alergických reakcí.

Alergií trpí stále více lidí. Na neškodné antigeny, jakými je prach, pyl, potraviny aj. reaguje imunitní systém nepřiměřeně, jako by je považoval za nebezpečné. V alergiích se uplatňují mnohé buňky imunitního systému, cytokiny a protilátky (mastocyty, bazofily, eozinofily, Th2 lymfocyty, B lymfocyty, IL-4, IL-5, IgE) a buňkami uvolňované substance, které způsobují např. konstrikci v dýchacích cestách, zvýšení produkce hlenu, rozšíření cév a zvýšení jejich propustnosti (histamin, heparin, enzymy).

Z penízovky byl extrahován imunomodulační protein označení jako FIP-fve a použil se k pokusům. Pokusy probíhaly na alergických myších. Myši byly rozděleny do 4 skupin a byly opakovaně senzitizovány a krmeny stravou s přídatkem FIP-fve, ten byl dvěma skupinám podáván v jiné dny (jedné hned od začátku senzitizace, druhé po 14 dnech od počátku senzitizace do konce senzitizace). Jedna skupina pak byla pouze senzitizována a jedna skupina byla kontrolní. Vědci sledovali hlavně aktivitu dýchacích cest, prováděli bronchoprovokační testy, analyzovaly koncentraci vybraných cytokinů a protilátek a také zkoumali histologické vzorky z myších plic.

Výsledky ukázaly, že užívání Enoki ovlivňuje imunitní systém v případě alergií. U léčených myší došlo ke snížení hyperreaktivity dýchacích cest, došlo ke snížení koncentrace IgE i cytokinů spojených s aktivitou Th2. Plicní tkáň byla méně infiltrovaná imunitními buňkami (eozinofily, lymfocyty), tj. v plicích byla nižší zánětová aktivita i remodelace. Nedošlo ke ztluštění epitelu v dýchacích cestách, který by zúžil lumen. 

Studie na alergických myších jednoznačně prokázala, že protein z Enoki tlumí alergické reakce, zamezuje rozvoji alergického zánětu v plicní tkáni a remodelaci dýchacích cest, k čemuž dochází v případě chronického astmatu.

http://www.e-jmii.com/article/S1684-1182%2815%2900823-3/abstract

Visited 31 times, 1 visit(s) today

Write A Comment