Enoki je silný antioxidant a imunomodulátor

Enoki je hlavně v Asii velmi ceněná houba. Ale díky svému vlivu na zdraví se dostává do povědomí laické, ale i odborné veřejnosti.

Houba je podrobována různým studiím, aby se potvrdily její účinky. Je známé, že je silným imunomodulantem, stejně tak velmi účinně potírá rakovinná bujení, snižuje hladinu cholesterolu aj. Jednou z jejích silných stránek je i antioxidační působení.

Je známé, že volné radikály vznikají v těle během metabolických pochodů, toto přirozené množství je však snadno neutralizováno pomocí mechanismů, kterými tělo disponuje. Ve stresových situacích, při infekcích, špatné stravě, znečištěnému prostředí atd. dochází ke zvýšení tvorby volných radikálů, které jsou pro organismus toxické, neboť poškozují buňky, hlavně pak jejich DNA. Jsou tedy mutagenní a rakovinotvorné. Existují látky, které přijímáme, které pomáhají neutralizovat volné radikály. Např. různé typy vitamínů, flavonoidy aj.

Jak účinným antioxidantem je Enoki, bylo ověřováno v této studii. Byl vytvořen extrakt z Enoki, který obsahoval velké množství polysacharidů. Tento extrakt velmi dobře vychytával hydroxylové radikály, stejně tak byl úspěšný v neutralizaci superoxidových aniontů.

Vědci při té příležitosti testovali i vliv extraktu na imunitní systém, extrakt podporuje v makrofázích tvorbu NO (oxidu dusnatého) a zvyšuje produkci prozánětového cytokinu Il-1β, IL-6 a TNF α. Tyto cytokiny působí na imunitní systém stimulačně, zvyšují jeho reaktivitu.

Navíc se též ukázalo, že extrakt působí proliferačně na lymfocyty, tj. zvyšuje jejich počet a posiluje jejich reakci v přítomnosti složky bakteriální stěny ‒ lipopolysacharidu LPS. Imunitní systém tedy lépe reaguje na infekce.

Z výsledků jasně vyplývá, že Enoki dokáže snižovat koncentraci volných radikálů, a ten stejný extrakt složený z polysacharidů pak navíc stimuluje imunitní systém, buňky patřící k vrozené i získané imunitě.

Wu M, Luo X, Xu X, Wei W, Yu M, Jiang N, Ye L, Yang Z, Fei X. Antioxidant and immunomodulatory activities of a polysaccharide from Flammulina velutipes. J Tradit Chin Med. 2014 Dec;34(6):733-40.

Visited 46 times, 1 visit(s) today

Write A Comment