Enoki chrání nervové buňky před poškozením peroxidem vodíku

Enoki (penízovka sematonohá, Flammulina veluptipes) je drobná v trsech rostoucí houba, kterou můžeme najít i u nás, a to hlavně v chladnějších obdobích.

Tedy na podzim a v zimě. Velmi populární je pak v Asii, hlavně v Japonsku, kde je velmi ceněna pro protirakovinné účinky. Je hojně využívána v tradiční čínské medicíně.  Je však i v popředí zájmu západních vědců. Je potvrzené, že je silným imunostimulantem, ale v případě alergií naopak aktivitu imunitního systému tlumí, je též účinným antioxidantem a hlavně působí protirakovinně.

V této studii se autoři zaměřili na jinou vlastnost Enoki. Izolovali z ní flavonoidy, tedy antioxidanty. Z Enoki tak extrahovali 6 flavonidů, tj. arbutin, epikatechin, filyrin, apigenin, kamferol a formononetin. Výtažky pak přidávali k buňkám feochromocytomu, což jsou nervové buňky. Je potvrzené, že buňky, které jsou vystaveny peroxidu vodíku, umírají, působí na ně toxicky, neboť vytváří silná oxidační stres. Při pokusu byly feochromocytomové buňky před přidáním peroxidu kultivovány s flavonoidovým výtažkem z Enoki. V této buněčné kultuře se výrazně zvýšil počet buněk, které působení peroxidu přežilo. To bylo dáno jednak tím, že flavonoidy samy neutralizují volné kyslíkové radikály, a jednak tím, že u těchto buněk podpořily aktivitu buňkám vlastních enzymů a látek, které dokážou volné radikály likvidovat, a to superoxiddismutázu a glutathion. V buněčné kultuře se o to méně vyskytovaly látky, které by svědčily pro to, že se v kultuře akumulují volné radikály, tj. laktát dehydrogenáza či malondialdehyd.

Z pokusů vyplývá, že flavonoidy z Enoki snižují neurotoxicitu peroxidu vodíku na nervové buňky, což se děje díky jejich antioxidačním vlastnostem.

Hu Q, Yu J, Yang W, Kimatu BM, Fang Y, Ma N, Pei F. Identification of flavonoids from Flammulina velutipes and its neuroprotective effect on pheochromocytoma-12 cells. Food Chem. 2016 Aug 1;204:274-82.

Visited 11 times, 1 visit(s) today

Write A Comment