Enoki a infekce respiračním syncytiálním virem

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je chutná drobná houba rostoucí v trsech nejčastěji na kmenech padlých stromů.

Je možné ji nalézt i u nás, a to hlavně v chladnějších měsících, tedy na podzim i v zimě. Enoki je velmi známá hlavně v Asii. Právě z Japonska přicházeli první studie o jejím protirakovinném působení. U Enoki  je též potvrzeno, že dokáže stimulovat imunitní systém, reguluje metabolismus lipidů, působí protiinfekčně.

Respirační syncytiální virus je častým původcem respiračních infekcí u dětí. Může se projevit i bronchiotilitidou (tj. zánět v dolních etážích plic, v drobných bronších ‒ bronchiolech), která má příznaky podobné astmatu, tj. dušnost, kašel, zvuky na hrudi. Infekce může přejít i do akutního plicního postižení se selháním plic, a to i zvýšenou aktivitou imunitního systému, který se infekci brání,  ale zároveň dále poškozuje křehkou plicní tkáň.

Vědci stále pracují na vytvoření preventivní terapie proti tomuto viru. Obrátili se i do přírody a vybrali si právě Enoki.

Extrahovali imunomodulační bílkoviny (FIP-fve) z Enoki, u kterých byly již dříve potvrzeny protizánětové účinky.

Vědci sledovali, jak se mění při podávání FIP-fve titry virů a koncentrace prozánětových cytokinů. Pokusy probíhaly hlavně na myších, které byly virem nakaženy a byl jim podáván FIP-fve, ale také na buněčných kulturách. Při pokusech na myších se ukázalo, že podávání FIP-fve vede ke snížení zvýšené reaktivity dýchacích cest, tedy i snížení dušnosti a zánětu dýchacích cest. Snížila se také koncentrace cytokinu IL-6, který podporuje zánět. Na buněčných kulturách bylo potvrzeno, že skutečně dochází k poklesu tvorby IL-6, a navíc došlo ke snížení replikace (množení) viru.

Je tedy patrné, že FIP-fve pomáhá infikovaným vícero mechanismy. Jednak snižuje zvýšenou zánětlivou odpověď poškozující plíce a zhoršující stav nemocného, ale také snižuje replikaci a šíření viru, čímž urychluje ukončení infekce a zajišťuje rychlejší uzdravení.

Chang YC, Chow YH, Sun HL, Liu YF, Lee YT, Lue KH, Ko JL. Alleviation of respiratory syncytial virus replication and inflammation by fungal immunomodulatory protein FIP-fve from Flammulina velutipes. Antiviral Res. 2014 Oct;110:124-31.

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Write A Comment