Coriolus tlumí i aktivuje zánět a bolest

Coriolus (Coriolus versicolor, outkovka pestrá) je chorošovitá houba, kterou můžeme najít i u nás, ale zde není příliš známá, což je dáno i tím, že není jedlá.

Na druhou stranu ji dobře zná tradiční čínská medicína, které ji využívá k léčbě mnoho chorobných stavů. Znalosti čínské medicíny ohledně účinnosti Coriolu jsou potvrzovány i vědeckými postupy. Provádí se pokusy na buněčných kulturách, zvířatech, zapojují se i dobrovolníci. Zatím bylo ověřeno, že Coriolus moduluje aktivitu imunitního systému, zabíjí rakovinné buňky, pomáhá diabetikům se snižováním hladiny cukrů, podobné dělá i s tuky, působí protiinfekčně i proti volným radikálům.

V této studii se vědci věnovali vlivu Coriolu na zánět a bolest. Zánět je proces, který má primárně hojivý a léčebný účel. Je však nutné, aby byl správně „silný“ a byl i po ukončení nebezpečí, vyhojení ukončen. Pokud tomu tak není, rozvíjí se chronický zánět, který poškozuje tkáně. Při zánětu buňky, hlavně ty imunitní, uvolňují mnohé substance, které stimulují i nervová zakončení a my cítíme bolest. Zánět se může rozvinout na základě infekce, alergie, autoimunity, ale také v přítomnosti volných kyslíkových radikálů atd.

Polysacharidové peptidy (PSP) získané z Coriolu jsou dneska v asijských zemích přidávané k protirakovinné terapii a jako imunostimulátor. Jak je tomu ovšem s ovlivněním bolesti se moc neví. Autoři využili myši, u nichž podáním chemické látky (kyseliny octové) vyvolali bolestivou reakci. Podáním PSP se tato bolest snížila, což se samozřejmě projevilo na chování myší. Došlo ke snížení až o téměř 93 %, látku, která takto sníží bolest, je možné považovat za analgetickou. Tím ovšem pokusy nekončily. PSP má totiž účinky závislé na dávce. Při podávání PSP se ukázalo, že zvyšuje uvolnění prozánětlivých látek buňkami imunitního systému, např. interleukin 1, tumor nekrotizující faktor alfa, ale i histamin aj. Posiluje aktivitu imunitního systému. Rozvinul se tedy zánět, ten se zlepšil podáním protizánětlivých léků, jako je diklofenak a glukokortikoidy. Je tedy patrné, že Coriolus může bolest tlumit, ale také ji vyvolávat, má hyperalgický efekt, který je možné snížit podáním jiných léků.

Je tedy nutné dávat si pozor na dávkování. V pokusech se samozřejmě využívá zcela jiné dávkování než ve volně dostupných preparátech a jsou využity jen některé složky houby, nikoli houby celé.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320505011227

Visited 205 times, 1 visit(s) today

Write A Comment