Coriolus proti salmonele tyhpi

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, se kterou se může setkat i u nás.

Její domovina je však v Asii, kde je vysoce ceněna pro své léčivé účinky, které jsou ověřeny staletími díky tradiční čínské medicíně. Ale ani medicína západní se Coriolu nevyhýbá. Jsou prováděny pokusy, které se neomezují jen na buněčné kultury či laboratorní zvířata. Zvláště v oblasti rakoviny jsou již i léčebné postupy, které zahrnují podávání Coriolu coby doplňku, který potlačuje rakovinné bujení a urychluje regeneraci a dopady nádorové léčby na pacienta. coriolus též moduluje imunitní systém, snižuje koncentraci volných radikálů aj.

V této studii se vědci zaměřili na jeho protiinfekční účinky. Vybrali si k tomu salmonelu typhi, tedy bakterii, která je původcem břišního tyfu. Tato choroba může člověka ohrozit i na životě. U nás se sice nevyskytuje, ale je možné se jí nakazit v různých oblastech Asie a Střední a Jižní Ameriky. Nemoc se projevuje vysokými horečkami, únavou, bolestmi hlavy, zvětšením jater a sleziny, bolestmi břicha. V první etapě může být i zácpa, pak však přicházejí úporné průjmy, které mohou být i krvavé… k léčbě se používají antibiotika, ale rezistence bakterií k nim vzrůstá. Je tedy vhodné hledat další možnosti, jak takové infekce léčit.

Vědci využili beta glukan, který extrahovali z Coriolu, o němž je známé, že je silný imunostimulant, a zjišťovali, zda dokáže zvýšit fagocytární schopnosti makrofágů, tj. jejich schopnost pohlcovat bakterie. Pohlcené bakterie jsou pak makrofágem zabíjeny, neboť produkuje různé volné radikály a cytotoxické substance. Pokud je beta glukan z Coriolu přidám ke kultuře, v níž jsou makrofágy a salmonela, dochází k jejímu pohlcování a zabíjení, a to hlavně díky zvýšené produkci dusíkatých radikálů. Zvyšuje se tedy přirozená imunitní odpověď a efektivita imunitní systému poradit si s infekcí. Důležitý je také fakt, že pokud jsou takto aktivované makrofágy, tedy kultivované v přítomnosti beta glukanu z Coriolu, vpraveny do myší, dokážou je ochránit před nákazou salmonelou typhi.

Je tedy patrné, že by bylo možné využít Coriolus k potlačení infekce a urychlení uzdravení při břišním tyfu.

Shi SH, Yang WT, Huang KY, Jiang YL, Yang GL, Wang CF, Li Y. β-glucans from Coriolus versicolor protect mice against S. typhimurium challenge by activation of macrophages. Int J Biol Macromol. 2016 May;86:352-61.

Visited 40 times, 1 visit(s) today

Write A Comment