Coriolus proti nebezpečným bakteriím

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, se kterou se můžeme setkat i u nás.

Jako jiné choroše roste na poraněných kmenech hlavně listnatých stromů, je to ranný parazit, vytváří trsy střechovitě uspořádaných plodnic a způsobuje bílou hnilobu dřeva. Houba je součástí tradiční medicíny, která ji využívá k posílení organismu a řešení mnoha nemocí. I vědecké postupy dokazují, že Coriolus stimuluje imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky, působí jako antioxidant aj.

V této studii se autoři zaměřili na antibakteriální účinky Coriolu. Vytvořili metanolový extrakt a přidávali ho k bakteriím. Vybrali bakterie, se kterými se často setkáváme, kdy mnohé jsem polyrezistentní, tj. nezabíjí je více druhů antibiotik. To je velký problém, neboť tyto antibiotiky neléčitelné infekce mohou oslabeného člověka i zabít.

První bakterií, na níž se testovala účinnost extraktu, byla Salmonell. Ta způsobuje střevní infekci provázenou horečkami, intenzivními průjmy, zvracením… Druhou bakterií byl Staphylococcus aureus známý jako zlatý stafylokok. Po přidání k bakteriím byla sledována křivka růstu bakteriální kolonie, tedy to, zda se bakterie množily, jak je pro ně typické. V případě stafylokoka došlo po přidání extraktu z Coriolu ke změnám bakterií, došlo k jejich prodloužení a narušení buněčného jádra, u salmonely došlo ke zmenšení , agregaci buněčného obsahu a prasknutí buněčné stěny. Samozřejmě došlo ke zmenšení buněčné kolonie, neboť bakterie byly poškozeny, nemnožily se, a navíc byly extraktem usmrcovány.

Tento fakt by bylo možné využít při léčbě těchto vážných bakteriálních infekcí.

Matijašević D, Pantić M, Rašković B, Pavlović V, Duvnjak D, Sknepnek A, Nikšić M. The Antibacterial Activity of Coriolus versicolor Methanol Extract and Its Effect on Ultrastructural Changes of Staphylococcus aureus and Salmonella Enteritidis. Front Microbiol. 2016 Aug 4;7:1226

Visited 166 times, 1 visit(s) today

Write A Comment