Coriolus posiluje imunitní systém a bojuje s rakovinou

Coriolus (Coriolus versicolor, outkovka pestrá) je chorošovité houba, která se hojně vyskytuje i u nás. Nacházíme ji na odumřelých částích dřevin, ale může být i na zdravých stromech.

Nejčastěji je k nalezení na bucích, habrech, dubech aj. Vytváří trsy plodnic, které jsou střechovitě uspořádané a mají polokruhovitý tvar. Zatímco u nás je tato houba, podobně jako ostatní chorošovité, přehlížena. Jinak je tomu v Asii, kde je využívána i v tradiční čínské medicíně. Nyní je vědecky zkoumaná a testovaná, jsou prováděny i klinické studie, kdy je potvrzováno, že houba má imunostimulační účinky, dokáže zabíjet rakovinné buňky, infekční patogeny, je silným antioxidantem aj.

Tato studie je zaměřená na možné využití nově nalezeného polysacharidu vážícího proteiny (PBP) z Coriolu proti buňkám rakoviny prsu. Rakovina prsu se objevuje u stále mladších žen. Díky dobré diagnostice i léčebným postupům přežívá stále více pacientek, léčba je však náročná a vysilující. Ale stále je dost žen, které nemoci podlehnou. Kvůli tomu se hledají stále další možnosti léčby, která by byla účinná a také šetrná.

Jelikož zatím není známé, jaké má PBP účinky, věnovali se autoři právě jim. PBP izolovali z komerčně prodávaných kapslí z Coriolu. Nejprve se testoval protirakovinný účinek PBP. Autoři přidali PBP k buněčné kultuře vytvořené z buněk rakoviny prsu a imunitních buněk. Ukázalo se, že zpomaluje jejich růst, a to hlavně díky posílení aktivity imunitního systému, neboť se v buněčné kultuře  zvýšila koncentrace působků produkovaných imunitními buňkami, které posilují imunitní odpověď, ale také působí přímo proti rakovinným buňkám. Zvýšila se hlavně koncentrace TNF-α. Dále došlo ke zvýšenému dělení krevních lymfocytů, a s narůstajícím časem se objevilo i zvýšení produkce dalších cytokinů, a to IL-6 a IL-1β.

Autoři tedy v této studii prokázali, že PBP, který izolovali z kapslí s Coriolem dokáže utlumit dělení buněk rakoviny prsu, a to díky aktivaci imunitních buněk.

Kowalczewska M, Piotrowski J, Jędrzejewski T, Kozak W. Polysaccharide peptides from Coriolus versicolor exert differential immunomodulatory effects on blood lymphocytes and breast cancer cell line MCF-7 in vitro. Immunol Lett. 2016 Jun;174:37-44.

Visited 52 times, 1 visit(s) today

Write A Comment