Coriolus jako imunostimulační součást vakcín

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je patří mezi chorošovité houby, které můžeme najít hlavně na listnatých živých i mrtvých stromech či větvích a pařezech.

Coriolus roste v trsech. U nás není příliš vyhledávaná, což se bude patrně měnit, neboť je zdraví velmi prospěšná. Toto věděli už ve staré Číně před tisíci lety. V současnosti je Coriolus podrobován testování a studiím, které ukazují, že má imunostimulační, protirakovinné, antioxidační, protiinfekční a další účinky.

První zmíněný účinek, tedy imunitní systém podporující, je možné využít i při tvorbě vakcín. Aby byla vakcína přínosem, musí dostatečně stimulovat imunitní systém tak, aby došlo k tvorbě protilátek. Je tedy nutné do vakcíny přidávat adjuvans, které „vyprovokuje“ imunitní systém k účinné reakci. Mnohdy se využívají i neorganické látky, ale v nyní je snaha omezit škodliviny ve vakcínách, proto se hledají jiná adjuvans.

Zde se jeví jako slibný právě Coriolus, resp. polysacharidy z něj získané. Jedná se o bílkoviny vážící polysacharid K (PSK). PSK se váže na receptory imunitních buněk a skrz tuto vazbu napomáhá jejich aktivaci. Velmi účinně tak aktivuje dendritické buňky, díky nimž jsou dále aktivovány T lymfocyty a následně i B lymfocyty, které produkují potřebné ochranné protilátky.

In vitro pokusy, tj. přímo s buněčnou kulturou tvořenou dendritickými buňkami, se potvrdilo, že PSK podporuje zrání dendritických buněk, zvyšuje jejich schopnost aktivovat jiné buňky a předkládat zpracovaný antigen dalším buňkám. Posiluje též schopnost dendritických buněk tvořit substance, které ovlivňují další fungování imunitního systému, tedy zvyšují jeho aktivní odpověď na vpíchnutý podnět. Jedná se např. o IL-12, IL-6 či TNF-α. Dále byly provedeny i pokusy na zvířatech, kdy byl ve vakcíně ovalbumin (látka proti níž se měly vytvořit protilátky) a jako adjuvans, přídatná stimulační látka, právě PSK. Dendritické buňky dokázaly zpracovat ovalbumin, cestovat do lymfatických uzlin a tam aktivovat další imunitní buňky, až došlo k tvorbě protilátek proti ovalbuminu.

Autoři tedy potvrdili účinnost Coriolu stimulovat dendritické buňky in vitro, ale také in vivo, kdy se na vpíchnutou vakcínu vytvořily požadované protilátky. Toto by mohlo být využité i v klinické praxi při výrobě očkovacích látek, aby zvyšovala jejich účinnost.

Engel AL, Sun GC, Gad E, Rastetter LR, Strobe K, Yang Y, Dang Y, Disis ML, Lu H. Protein-bound polysaccharide activates dendritic cells and enhances OVA-specific T cell response as vaccine adjuvant. Immunobiology. 2013 Dec;218(12):1468-76.

Visited 32 times, 1 visit(s) today

Write A Comment