Coriolus a rakovina zažívacího traktu

Medicinální houby jsou známé svými výraznými účinky. Jsou nositeli vitality a energie, ochraňují a posilují mnohé orgány, hlavně pak podporují imunitní systém, a to nejen k aktivitě, ale také jej dokáží tlumit.

Přičemž právě aktivace imunitního systému je potřebná při nádorových onemocněních. Nejinak je tomu u Coriolu. Polysacharid krestin z něj extrahovaný je využíván i v klinické praxi, kdy je používám jako adjuvantní terapie při léčbě mnoha typů rakovin. Jeho působení na rakovinné buňky bylo ověřeno pomocí studie založené na určení vlivu krestinu na buňky rakoviny žaludkutlustého střeva. Sledovala se schopnost proliferace a invazivity těchto buněk v přítomnosti polysacharidu.

Buňky rakoviny žaludku byly inhibovány po 48 hodinové kultivaci s krestinem v dávce 100 microgramů/ml, zatímco buňka rakovina tlustého střeva byly mnohem citlivější k účinkům krestinu. Snížení proliferace bylo zaznamenáno již po 24 hodinách, a to i při dávce 10 mikrogramů/ml. Invazitita nádorových buněk byla speciálně testována a došlo se ke stejným výsledkům jako v případě inhibice proliferace těchto buněk. Krestin dokáže snížit invazivitu, tedy i metastatickou kapacitu rakovinných buněk tlustého střeva a žaludku. U rakovinných buněk navíc došlo ke zvýšení exprese povrchových molekul, jež slouží k rozpoznání těchto buněk imunitním systémem, a to hlavně HLA třídu I, ale také specifický adenokarcinomový antigen AC-81.

Krestin z coriolu pomáhá inhibovat proliferaci a invazivitu rakovinných buněk, ale navíc je také „zviditelňuje“ pro imunitní systém, aby je ten mohl atakovat a eliminovat.

Iguchi C, Nio Y, Takeda H, Yamasawa K, Hirahara N, Toga T, Itakura M, Tamura K.

Plant polysaccharide PSK: cytostatic effects on growth and invasion; modulating effect on the expression of HLA and adhesion molecules on human gastric and colonic tumor cell surface. Anticancer Res. 2001;21(2A):1007-13.

Visited 31 times, 1 visit(s) today

Write A Comment