Chaga a herpetické viry

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je houba, která pochází z oblasti Ruska a Sibiře.

Jedná se o dřevokaznou houbu, kterou nejčastěji nacházíme na břízách, díky tomu má vysoký obsah betulinu. Jedná se o houbu, která má pozitivní účinky na lidské zdraví. Je opakovaně potvrzováno mnohými pokusy, že moduluje aktivitu imunitního systému, působí protirakovinně, zpomaluje degenerativní procesy, reguluje hladinu lipidů v krvi, zabíjí infekční patogeny aj. V této studii se autoři věnují působení Chagy na herpetické viry.

Herpetické viry patří mezi DNA viry, kterými je promořena většina populace. Existují dva typy HSV1, který nejčastěji známe jako původce oparů na rtu (ale může způsobit i vážné meningitidy či záněty v krku) a HSV2, který se projeví jako genitální opar. Infekce není léčitelná, je vždy jen potlačitelná, neboť virus žije latentně, perzistuje v nervových gangliích a dochází k jeho reaktivaci. Je možné využít různé druhy antivirotik, nikoli antibiotika. U oslabených jedinců může být reaktivace velkým problémem.

Autoři vytvořili několik extraktů z Chagy, vodný, lihový, alkalický. Nejprve testovali, zda nejsou toxické pro buňky. Ukázalo se, že nikoli. Další testování mělo odhalit, zda dokážou ovlivnit infekci herpetickým virem, kterým byly nakaženy buňky v buněčné kultury. Virus proniká do buňky, ve které se množí a dále uvolňuje, při čemž buňku zničí. Extrakty z Chagy chránily použité buňky v infikované buněčné kultuře před destrukcí. Navíc se v také v buňkách léčených Chagou nenalezla virové DNA, tj. v buňkách nebyl virus. 

Je tedy patrné, že Chaga dokáže zvládnout herpetickou infekci, ochránit buňky před viry a smrtí.

Polkovnikova MV, Nosik NN, Garaev TM, Kondrashina NG, Finogenova MP, Shibnev VA.  A study of the antiherpetic activity of the chaga mushroom (Inonotus obliquus) extracts in the Vero cells infected with the herpes simplex virus. Vopr Virusol. 2014 Mar-Apr;59(2):45-8.

Visited 42 times, 1 visit(s) today

Write A Comment