Chaga a alergie

Chaga (Inonotus obluguus, rezavec šikmý) je dřevokazná houba patřící mezi choroše, nejvíce se vyskytuje na břízách.

Její domovinou je oblast Ruska, Sibiře, kde je také součástí tamní tradiční medicíny. Díky svým zdraví prospěšným účinkům se dostává do povědomí po celém světě, i do toho vědeckého, kdy jsou opakovaně potvrzovány její účinky v laboratořích. Bylo zjištěno, že Chaga moduluje odpověď imunitního systému, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cukru a cholesterolu v krvi, je ochranným a léčebným prostředkem na zažívací systém, má i výrazné protirakovinné a protiinfekční účinky. V této studii se vědci rozhodli věnovat imunitnímu systému, resp. vlivu Chagy na hypersenzitivní reakce, alergii. Počty alergiků meziročně stoupají, udává se, že až 1/3  populace je alergická. Nejčastější jsou pak alergie na pyly, prach a také potraviny. Příznaky alergií mohou být mírné, obtěžující, např. výtok z očí, nosu, kopřivka, ale i vážnější v podobě alergického astmatu, popř. i smrtelné, pokud dojde k anafylaxi. Atopická alergie je spojená se zvýšenou aktivitou Th2 subsetu a  produkcí IgE protilátek, které po navázání na receptory, jež přemostí, mastocytů a bazofilů vyvolají degranulaci buněk, tj. tyto uvolní svá granula plná působků vyvolávajících symptomy, např. histaminu, heparinu, chymáza, tyto způsobí např. zvýšení propustnosti cév, stah svalů dýchacích cest, zvýšení sekrece žlázek atd.

V této studii se vědci věnovali koncentraci specifických protilátek po alergizaci pomocí ovalbuminu v přítomnosti a nepřítomnosti extraktu z Chagy. Jednalo se pokus prováděný na myších.  Ukázalo se, že přidání extraktu působí jako profylaxe, ochrana před rozvojem systémové anafylaktické odpovědi, šoku, který se vědci snažili vyvolat u myší.

Pokud je podáván extrakt orálně, dokáže snížit koncentraci celkového IgE a lehce ovlivnil produkci IgG1. Od těchto myší vědci také odebraly imunitní buňky ze sleziny a zjistili, že došlo k posunu od Th2 k Th1, tedy odklon od alergické reaktivity. Zvýšila také logicky hladina IFN-γ.

Z výsledků je jasné, že podáváním Chagy je možné ovlivnit průběh alergie, v tomto případě snížit alergickou reaktivitu, omezit příznaky i ochránit před rozvojem anafylaktického šoku.

Yoon TJ, Lee SJ, Kim EY, Cho EH, Kang TB, Yu KW, Suh HJ. Inhibitory effect of chaga mushroom extract on compound 48/80-induced anaphylactic shock and IgE production in mice. Int Immunopharmacol. 2013 Apr;15(4):666-70.

Visited 58 times, 1 visit(s) today

Write A Comment