Hericium k posílení imunitního systému

Hericium erinaceus – korálovec ježatý dostal své jméno dle tvaru připomínající korál. Jedná se o parazitickou houbu rostoucí na kmenech stromů, pařezů aj. Má významné postavení v léčebných systémech, např. čínské medicíně.

Díky svému složení je možné jej využít k ovlivnění mnoha neduhů. Ponejvíce se však uplatňuje při nemocech týkajících se nervové soustavy.  Zde však jeho účinky nekončí. Ve zde předkládané studii vědci potvrzovali účinek Hericia na možnou ochranu jaterní tkáně u myší nakažených salmonelou typhi murium. Stejně tak antibakteriální jeho účinky.

Bylo vytvořeno několik extraktů z Hericia, každý byl v jiném médiu, např. vodný, alkalický, etanolový… Tyto byly použity na buněčných kulturách i živých myších. Ukázalo se, že použité extrakty nemají efekt na infekci salmonelou, neboť po přidání do kultury obsahující salmonelu neomezují její růst. Ale potvrdilo se, že extrakty nepůsobí toxicky na myší makrofágy, což je velmi pozitivní zjištění, zvláště když se ukázalo, že stimuluje tyto buňky imunitního systému k fagocytóze, tedy pohlcování bakterií. Po dvou hodinách po infikaci myší, kterým byl podáván extrakt, došlo k nárůstu počtu makrofágů, v nichž byla bakterie, které tedy bakterii pohltily. Pokud byly extrakty podány k neinfikovaným buňkám, došlo u nich ke zvýšení aktivity a aktivaci iNOS, po přidání salmonel k předem extrakty stimulované populaci makrofágů, došlo k dalšímu obrannému zvýšení produkce NO, který omezuje životaschopnost bakterií a stimuluje k akci další složky imunitního systému.

Při provedeném histologickém vyšetření jater nakažených myší se ukázalo, že intraperitoneální podávání extraktů došlo ke snížení poškození jater. Jaterní tkáň byla ochráněna proti rozvoji nekrózy, která je běžně spojená se salmonelovou infekcí. Myší, které byly infikovány smrtelnou dávkou salmonel, se prodloužila doba přežití, na rozdíl od myší, které extrakty nedostávaly.

Zdá se, že zde sehrávají velkou roli β-glukany, které stimulují aktivitu imunitního systému, hlavně jeho přirozené složky.

Hericium tedy nedokáže aktivně „zabíjet“ salmonelu, ale dokáže stimulovat imunitní systém tak, aby si s ní poradil. Navíc pomáhá ochránit jaterní tkáň.

Kim, Sung Phil; Moon, Eunpyo; Nam, Seok Hyun; Friedman, Mendel. Hericium erinaceus mushroom extracts protect infected mice against salmonella typhimurium-induced liver damage and mort

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Write A Comment