Hericium bojuje s rakovinou střev

Hericium erinaceus (korálovec ježatý) je velmi zvláštně vypadající houba, která připomíná mořský korál, v anglicky mluvících zemích se jí pak říká i lví hříva.

Jedná se jedlou, chutnou houbu, která roste hlavně na poškozených kmenech či pařezech listnatých stromů. Je velmi dobře známá a používaná v tradiční čínské medicíně. Její účinky jsou však testovány i vědeckými postupy. Opakovaně se v mnoha pokusech ukázalo, že Hericium ovlivňuje aktivitu imunitního systému, je silných antioxidantem, hlavní jeho doménou je pak vliv na nervovou a trávicí soustavu. U nervové soustavy zpomaluje degenerativní pochody, napomáhá hojení nervů atd. Krom toho je též známé, že dokáže zabíjet rakovinné buňky. Tento fakt testovali i autoři textu, z něhož nyní čerpáme.

Za úkol si dali zmapovat vliv Hericia na rakovinu tlustého střeva. Tento typ rakoviny je nejčastěji se vyskytující ve vyspělých zemích. Z části je nemoc dána geneticky, z části pak špatným životním stylem s přebytkem nezdravého jídla a nedostatkem vlákniny.

Autoři nejprve z Hericia extrahovali erinacin A. Tento přidávali k buněčným kulturám z buněk rakoviny tlustého střeva a adenokarcinomu tlustého střeva. v přítomnosti erinacinu A se projevily jeho cytotoxické účinky na rakovinné buňky, zvýšila se též produkce reaktivních volných kyslíkových radikálů. Navíc u rakovinných buněk poklesla schopnost proliferace, tedy množit se, a invazivita, která je spojená s metastatickou aktivitou. Autoři dále sledovali přesné molekulární mechanismy, jakými erinacin A působí na rakovinné buňky, přes které signální dráhy. Odhalili hned 2 důležité signální dráhy, které ovlivňují právě schopnost buněk se dělit, produkovat volné kyslíkové radikály a ty, které snižují agresivitu nádorových buněk (PI3K/mTOR/p70S6K, ROCK1/LIMK2/Cofilin).

Vědci tedy nejen potvrdili efekt erinacenu A na rakovinné buňky, ale přinesli i vysvětlení a mechanismus, jakým erinacen zasahuje do života rakovinné buňky. Díky tomu je možné vytvořit i jiné látky, které budou podobně jako erinacin cílit na stejné signální dráhy a mohly by tak pomáhat nemocných s rakovinou střeva.

Lee KC, Kuo HC, Shen CH, Lu CC, Huang WS, Hsieh MC, Huang CY, Kuo YH, Hsieh YY, Teng CC, Lee LY, Tung SY. A proteomics approach to identifying novel protein targets involved in erinacine A-mediated inhibition of colorectal cancer cells‘ aggressiveness. J. Cell. Mol. Med. 2016 Oct 6.

Visited 30 times, 1 visit(s) today

Write A Comment