Ateroskleróza – kornatění tepen – arterioskleóza

Ateroskleróza nebo také arterioskleróza („kornatění tepen“) je postupně se rozvíjející poškození arterií, způsobené ukládáním tukových látek (cholesterolu) do jejich stěny.

To vede ke zužování průsvitu, případně plnému uzávěru postižené cévy, které způsobuje poruchu funkce příslušných orgánů – nejčastěji onemocnění srdce, mozku, ledvin a dolních končetin.

Není to onemocnění v pravém smyslu slova, jedná se o přirozený proces „opotřebování tepen, které se jeho prostřednictvím pomalu zužují. Při současném životním stylu je tento proces ale urychlený a k prvním subjektivním potížím dochází obvykle po několika desetiletích.

Co užívat

REISHI + AURICULARIA 

+ vitamín C ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY – zlepšuje vstřebávání léčivých látek medicinální hub

Dávkování a doba užívání

Uvedenou kombinaci užívejte alespoň 3 měsíce 

REISH 30% polysacharidů  2-0-2 kapsle denně

AURICULARIA 1-0-1 kapsle denně

Neužívá se společně s léky na ředění krve (např. Warfarin), u užívání Anopyrinu brát maximálně 1 kapsli Auricularie denně a sledovat, zda se nezvýší krvácivost

ACEROLA 1-0-0 kapsle denně

  • Reishi, Auricularia a Acerolu užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
  • vždy užívat 5 dní a 2 dny vynechat, aby nedošlo k únavě imunitního systému, takto lze houby užívat dlouhodobě
  • pokud užíváte houby společně s tinkturami, tak nejdříve užít tinkturu a v odstupu cca 15 minut léčivou houbu
  • je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zlepšuje vstřebatelnost léčivých látek, například ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY
  • při dlouhodobém užívání udělat po 3 měsících 1 týden pauzu
  • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

MUDr. Martin Dvořák

Datum: 24.2.2022

O Ateroskleróze

Důsledkem mohou být

ICHS s angínou pectoris a rizikem IM

Cévní mozková příhoda (CMP)

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Akutní uzávěry tepen

Jak rychle proces postupuje, závisí značnou měrou na stravování a životním stylu postiženého. Urychlen je vysokou hladinou krevního cholesterolu (především tzv. LDL cholesterolu), nedostatkem pohybu, kouřením, vysokým TK, nadváhou (zejména tzv. centrální obezita s hromaděním tuku v oblasti břicha) a cukrovkou. Negativní roli hrají dále genetické faktory, mužské pohlaví a stres.

Patogeneze a průběh

Aterosklerotické cévní změny vznikají převážně v místech, kde byl endotel poškozen vysokým krevním tlakem, turbulentním prouděním krve (typicky např. před a za větvením tepen zásobujících mozek), lokálním nedostatkem kyslíku nebo i nefyziologickým složením krve.

V takto poškozených místech se shlukují krevní destičky, které ale nejsou schopné postižené místo kompletně „opravit“. Poškozený endotel je propustnější než zdravý a vrstvy stěny pod endotelem přicházejí do přímého kontaktu s krví. V intimě se začnou usazovat lipidy, především cholesterol. Vznikají stále silnější povlaky těchto látek, tzv. aterosklerotické pláty (také termín plaky). V nepříznivém případě může dojít k částečnému odumírání tkáně a vápenatění.

Za nebezpečný se považuje tzv. LDL cholesterol, který se v intimě snadno ukládá. Naopak příznivý vliv bývá přičítán tzv. HDL cholesterolu, který umožňuje částečné vyplavení nahromaděných látek z plaku pryč. Příznivě působí také antioxidanty.

Poškozená cévní stěna není schopná efektivně odolávat vysokému TK a v místech, kde vysoký je (např. břišní aorta), se stěna může opotřebit a roztáhnout s možným vznikem aneurysmatu.

Jako komplikace může dojít k rupturám (prasknutím) plátů (pouze plátů, nikoli celé cévní stěny). Na takto vzniklé ráně v cévní stěně se vytvoří krevní sraženina (trombus). který může tepnu zcela uzavřít s následnou akutní ischemií za postiženým místem.

Na srdci se zúžení projeví jako angina pectoris s možným následným srdečním infarktem, v mozku jako CMP, zúžení ledvinných tepen může vést k sekundární arteriální hypertenzi (Zúžení ledvinné tepny způsobu­je hypertenzi tím, že omezuje krevní průtok v ledvině, což v ní vyvolává produkci hormonu angiotenzinu. Angiotenzin pak zúží tepny v organiz­mu a tak zvedá TK. Postižení pánevních tepen a jejich dalšího průběhu v nohou vede k ICHDK.

Prevence

Zdravý životní styl s dostatkem pohybu, stravou s nízkým obsahem ži­vočišných tuků a cholesterolu, bohatou na ovoce a zeleninu, nekouření, optimální váha.

Ateroskleróza pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky

Přírodní léčba aterosklerózy, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny

Pokud potřebujete nalézt řešení dalších zdravotních problémů přejděte na stránku Vyhledávání podle potíží.

Visited 480 times, 1 visit(s) today

Write A Comment