Neuróza – neurotická porucha

Neurózy (neurotické poruchy) znamenají neschopnost pacienta vypořádat se s nepříjemnými pocity a nejasnými situacemi.

Centrálním příznakem neurotických poruch je strach. Ten vede k následujícím projevům:

Změny chování. Pacienti se vyhýbají situacím, které strach vyvolávají. Neustále přemítají nad domnělým nebezpečím.

Tělesné příznaky jako svalové napětí, zrychlený pulz a zvýšený tlak, sucho v ústech, rozšíření zornic atd.

Psychické projevy jako neklid, pocit bezmoci, nervozita, pocit vnitřního napětí, pocit ohrožení atd.

Strach je důležitým obranným mechanismem. U neurotických poruch je strach přehnaný a stává se nemocí.

Co užívat

MYCOSOMAT  +  KLIDNÁ HLADINA

Dávkování a doba užívání

Uvedenou kombinaci užívejte alespoň 2-3 měsíce 

MYCOSOMAT 3-0-3 až 4-0-4 kapsle denně

 • MycoSomat užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
 • vždy užívat 5 dní a 2 dny vynechat, aby nedošlo k únavě imunitního systému, takto lze houby užívat dlouhodobě
 • pokud užíváte houby společně s tinkturami, tak nejdříve užít tinkturu a v odstupu cca 15 minut léčivou houbu
 • při dlouhodobém užívání udělat po 3 měsících 1 týden pauzu
 • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

KLIDNÁ HLADINA

 • před použitím vždy tinkturu protřepat, mírné zakalení je normální
 • denní dávka je 1 kapka na 1 kg tělesné hmotnosti, denní dávku rozdělit na dvě části – ráno a večer, tzn. pokud vážíte například 60 kg, tak si dáte 30 kapek ráno a 30 kapek večer
 • tinktury užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
 • tinkturu je možné zalít trochou vroucí vody a tím dojde k odpaření se alkoholu, tento postup je vhodný pro děti nebo řidiče
 • při dlouhodobém užívání je vhodné udělat asi po 3 měsících 1 týden pauzu
 • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

MUDr. Martin Dvořák

Datum: 9.12.2021

O Neuróze

K neurózám řadíme: obsedantně kompulzivní poruchy, patologický strach, fóbie, panickou poruchu

Obsedantně kompulzivní porucha a fóbie jsou nejčastější neurotické poruchy.

Pacienty s obsedantně kompulzivní poruchou trápí nutkavé myšlenky (obsese) provázené nutkavým chováním (kompulzivní chování). Nemocného tyto projevy ruší a uvědomuje si jejich nesmyslnost, nedokáže si od nich ale pomoci. Choroba ho velmi omezuje a za své chování se navíc stydí.

Obsese jsou spojené se strachem z nějaké skutečnosti, např. ze znečištění. To může vést k neustálému mytí rukou s rozedřením a zanícením jejich kůže. Jiným typickým příkladem je opakovaná kontrola bytu před jeho opuštěním. I tak může mít pacient ale mučivý strach, že něco přehlédl. V extrémním případě nedokážou nemocní z bytu odejít vůbec.

Někteří pacienti s obsedantně kompulzivním chováním opakují určité rituály, aby se nestalo něco zlého, čeho se obávají. Musí se například vypínače dotknout vždy třikrát, aby se nestalo nic jejich partnerovi.

Terapie

V první řadě kognitivně behaviorální psychoterapie, v těžkých případech v kombinaci s psychofarmaky (antidepresiva, neuroleptika).

Panická porucha

Panické ataky jsou krátké epizody intenzivního strachu. Ataka přichází náhle a nepředvídatelně a obvykle není vázaná na konkrétní spouštěcí situaci. Přetrvává několik minut. Nemocní mají během záchvatu strach, že zemřou, nebo že se zblázní.

Panická porucha začíná obvykle ve třetí dekádě a postihuje častěji ženy než muže.

Průvodní jevy

silné bušení srdce

návaly pocení

třes rukou, paží a nohou

rychlé povrchové dýchání, pocit dušnosti

nevolnost, bolesti břicha

Ataky přicházejí i ve spánku. Pacienti rozvinou anticipační strach z dalších panických záchvatů a vytvoří si systém záchranných opatření. Když plánují cesty, volí vždy takové, aby se v jakékoli situaci co nejsnáze dostali k lékaři, nakupují jen v obchodech, ze kterých mohou rychle vyběhnout ven apod. V extrémních případech úplně přestanou vycházet z bytu.

Pacienti s neléčenou panickou poruchou jsou ohroženi rozvojem agorafobie a deprese.

Terapie

V první řadě psychoterapie, eventuálně přechodně anxiolytik a antidepresiva.

Neurózy, neurotické poruchy pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky

Přírodní léčba neurózy, neurotické poruchy, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny

Pokud potřebujete nalézt řešení dalších zdravotních problémů přejděte na stránku Vyhledávání podle potíží.

Visited 280 times, 1 visit(s) today

Write A Comment