Oblíbené (0)

Neuróza - neurotická porucha

Neurózy (neurotické poruchy) znamenají neschopnost pacienta vypořádat se s nepříjemnými pocity a nejasnými situacemi.

Centrálním příznakem neurotických poruch je strach. Ten vede k následujícím projevům:

Změny chování. Pacienti se vyhýbají situacím, které strach vyvolávají. Neustále přemítají nad domnělým nebezpečím.

Tělesné příznaky jako svalové napětí, zrychlený pulz a zvýšený tlak, sucho v ústech, rozšíření zornic atd.

Psychické projevy jako neklid, pocit bezmoci, nervozita, pocit vnitřního napětí, pocit ohrožení atd.

Strach je důležitým obranným mechanismem. U neurotických poruch je strach přehnaný a stává se nemocí.