ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – porucha pozornosti s hyperaktivitou a ADD (Attention Deficit Disorder) – v podstatě stejná porucha, ale bez hyperaktivity.

Západní medicína vysvětluje tyto poruchy jako nerovnovážný vývoj jednotlivých částí mozku. Obvykle se objevují mezi 3−4 rokem života. Mezi typické příznaky patří problémy s koncentrací, se schopností soustředit se, neschopnost setrvat v klidu, vznětlivost, netrpělivost, emoční labilita, rychlé střídání nálad, zkratkovité jednání apod. U ADD mají děti rovněž problém se soustředěním se a navíc jsou často zasněné, jako by žily v jiném světě. Je dobré zmínit, že ADHD/ADD nesouvisí s inteligencí.

Obecná doporučení

Dětem je třeba poskytnout harmonické prostředí, které bude blahodárně působit na jejich psychický vývoj. Měly by mít dostatek prostoru pro vybití své energie, ale zároveň jasně dané hranice, které je budou udržovat v pocitu bezpečí. A co je nejpodstatnější, musí cítit bezpodmínečnou lásku obou rodičů. Tyto děti by měly pravidelně jíst, denně ve stejné časy. Neměly by jíst potraviny, které oslabují Slezinu, tzn. příliš mléčných produktů, příliš bílého pečiva a bílého cukru. Strava by měla být pestrá a vysoce kvalitní. Takže je dobré vynechat vše průmyslově zpracované a obohacené o různá aditiva.

Co užívat

NEPOSEDNÁ OPIČKA (An Shen Wan Jia Wei) – bylinná směs ve formě tinktury

Dávkování a doba užívání

Uvedenou bylinnou směs užívejte alespoň 2-3 měsíce 

NEPOSEDNÁ OPIČKA

  • před použitím vždy tinkturu protřepat, mírné zakalení je normální
  • denní dávka je 1 kapka na 1 kg tělesné hmotnosti, denní dávku rozdělit na dvě části – ráno a večer, tzn. pokud vážíte například 20 kg, tak si dáte 10 kapek ráno a 10 kapek večer
  • tinktury užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
  • tinkturu je možné zalít trochou vroucí vody a tím dojde k odpaření se alkoholu, tento postup je vhodný pro děti
  • při dlouhodobém užívání je vhodné udělat asi po 3 měsících 1 týden pauzu
  • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

MUDr. Martin Dvořák

Datum: 15.7.2021

Hyperaktivita u dětí – ADHD pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky

Přírodní léčba hyperaktivity u dětí – ADHD , léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny

Jaké jsou příčiny ADHD/ADD?

Ne vždy lze příčinu jednoznačně určit. Hovoří se o řadě různorodých příčin: problémy v těhotenství či při porodu, předčasný porod, užívání narkotik a konzumace alkoholu rodiči, stres v rodině, infekce, očkování, vliv mohou mít i dědičné predispozice. Existují pravděpodobně i další příčiny, které nejsou zcela prozkoumané, jako je vliv životního prostředí či způsob stravování.

Co na to čínská medicína?

Abyste pochopili příčiny z pohledu tradiční čínské medicíny, musíme nejprve zmínit její teoretické základy. Čínská medicína rozděluje svět do pěti systémů. Každému vládne jeden prvek či element. Takže máme prvek dřeva, ohně, země, kovu a vody. I lidský organismus lze rozdělit do pěti systémů či prvků. Každému prvku v těle vládne jeden z orgánů. A v podstatě každá část těla přináleží k jednomu z prvků. Myslím jak těla fyzického, tak i psychického. Abych vysvětlil problém ADHD/ADD, tak je třeba zmínit tři prvky, resp. tři orgány či systémy. Prvek ohně, kterému vládne Srdce. Dále prvek dřeva, kterému vládnou Játra a prvek země, kterému vládne Slezina. Číňané věří, že v každém z hlavních pěti orgánů, je přítomná i jeho duše. Zní to trochu ezotericky, ale zkusme to brát jako symboly, pomocí kterých lze popsat fyzické i duševní pochody a nerovnováhy v našem organismu. A právě nerovnováhy typu ADHD/ADD lze pomocí těchto symbolů dobře vysvětlit.

Tři duše Shen, Hun a Yi

Problém ADHD/ADD se točí kolem orgánů Srdce, Jater a Sleziny. A hlavně kolem tří duší, které v těchto orgánech sídlí. Duše Shen, duše Hun a duše Yi.

Duše Hun – kreativec v nás

Klíčovou roli u ADHD/ADD hraje duše Hun, která sídlí v Játrech. Také je nazývána Éterickou duší. Je zodpovědná za naši kreativitu, nápady, plány, inspirace. Je to duše, která neustále hledá a tvoří. A právě nadměrný pohyb duše Hun, je jednou z hlavních příčin problému ADHD/ADD. Hlavně tedy ADD. Děti, ale i dospělí, mají problém soustředit se a žijí jakoby v jiném světě. Zároveň jsou velmi kreativní a mají většinou výrazné umělecké nadání. Nadměrný pohyb duše Hun může být vyvolán obrazem nedostatečnosti Yin či krve v Játrech anebo jaterním ohněm, který stoupá nahoru. ADHD je spíše spojené s nadměrným ohněm Jater. Děti s ohněm v Játrech (ale i v Srdci viz dále), jsou pak výrazně hyperaktivní.

Duše Shen – císař vládne všem

V srdci sídlí duše Shen. Celkově ovládá naši psychiku a myšlení. Řídí také všechny ostatní duše, dává jim řád a kontroluje jejich aktivitu. Je zodpovědná za náš emoční život, schopnost myslet a za dlouhodobou paměť. Pokud je duše Shen oslabená, tak nedokáže dostatečně regulovat tvůrčí povahu duše Hun v Játrech, a vznikají problémy s poruchou pozornosti. Důležitá je i kvalita orgánu, v kterém duše Shen sídlí, tedy Srdce. Pokud je v Srdci nedostatek krve, nedokáže se duše Shen v Srdci usadit a bloudí. Člověk je pak roztěkaný, nesoustředěný, emočně nestabilní. Stejně tak, když je v Srdci horko, často způsobené nadměrnými či potlačovanými emocemi, pak toto horko nedovolí duši Shen ukotvit se v Srdci a ta se stává neklidnou. To vše zjevně souvisí s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, a tedy s ADHD/ADD.

Duše Yi – ta, která příliš řeší

Třetí duše, která ovlivňuje problém ADHD/ADD, je duše Yi, která sídlí ve Slezině. Mohli bychom ji také nazvat „intelektem“. Je zodpovědná za schopnost soustředit se na daný úkol, což u ADHD/ADD bývá problematické. Pokud je orgán Sleziny oslabený, duše Yi má tendenci příliš řešit, je roztěkaná a nestabilní. Oslabená Slezina vytváří v organismu příliš vlhkosti, což se projevuje výtoky nebo hlenem. Tato nerovnováha zároveň ovlivňuje i psychiku člověka. Projevuje se malátností, člověk má pocit, jako by žil v bublině, má zpomalené reakce, a právě toto jsou i časté projevy ADD.

Hlubší příčiny ADHD/ADD

Pomocí duší jsme si popsali různé mechanismy, jak podle čínské medicíny vzniká ADHD/ADD. Hlavními příčinami jsou nedostatečnost krve Srdce či Jater, nadměrný oheň v Srdci či v Játrech a oslabená Slezina, která produkuje příliš vlhkosti.

Na tyto nerovnováhy může mít vliv naše konstituce, to, co jsme získali od našich předků. Zvláště malé děti si podobné nerovnováhy nevytváří svým životním stylem, ale většinou je „zdědí“ po rodičích. Vliv může mít i stres v rodině či ve školce. Nadměrné či potlačované emoce se nakonec vždy v organismu změní na horko, které pak ovlivňuje pohyb duší Shen a Hun. Stejně tak příjem energeticky bohatých potravin, jako je cukr, bílá mouka či průmyslově zpracované potraviny, a k tomu nedostatek pohybu, může zapříčinit nadměrný pohyb duší Hun a Shen a zároveň oslabit energii Sleziny, která nebude vyrábět dostatek energie Qi a krve (což je palivo pro náš organismus), ale bude produkovat příliš vlhkosti, která ovlivní intelektuální schopnosti duše Yi.

ADHD – hyperaktivita u dětí. Dříve se tomuto onemocnění říkalo lehká mozková dysfunkce. Zkratka ADHD pochází z anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“. Podle odhadů postihuje zhruba 5 % dětí (častěji chlapce) a začíná se projevovat kolem 7. roku věku.

Hlavní příznaky

Porucha koncentrace, tzn., že dítě dlouho u ničeho nevydrží, nedovede svou činnost do konce a nechá snadno odvést svou pozornost.

Nadměrná aktivita, tzn. nápadný tělesný neklid, častá změna aktivit, překotná mluva.

Impulzivita, tzn. chybějící kontrola nad vlastními pocity, záchvaty vzteku a nezřídka agresivita.

Jednotlivé příznaky mohou být různě silně vyjádřené.

Je těžké rozeznat, kdy je nadměrná aktivita dítěte ještě „v mezích normy“ a kdy už se jedná o ADHD. Při podezření na tento syndrom by měl dítě vyšetřit dětský psychiatr nebo dětský psycholog. Je potřeba vyloučit jiné neurologické nebo psychiatrické onemocnění. Zhruba u třetiny dětí jsou přítomné další neurologické nebo kognitivní poruchy (poruchy jemné motoriky, dyslexie, poruchy smyslového vnímání aj.). Vyšší riziko mají nedonošené děti a děti kuřaček.

Příčina poruchy se nezná. Hodně diskutovaná souvislost s potravinovými alergiemi a konzervačními látkami se zatím neprokázala.

Postižené děti obtížně získávají přátele a mívají i přes normální inteligenci špatné výsledky ve škole. Předpokládá se, že syndrom velmi často přetrvává i v dospělosti a může vést k závislostem, depresím, neurózám a poruchám osobnosti. V dospělosti ustupuje hyperaktivita do pozadí a projevují se pak především psychické stránky poruchy včetně afektivních poruch a agresivity nezřídka vedoucí ke kriminalitě.

Terapie

Psychoterapie

Rodinná terapie

V nutných případech se pomáhá psychofarmaky navodit situace, aby psychoterapie byla vůbec možná.

Rady rodičům

Postižené dítě neodsuzovat.

Jasná pravidla a struktura dne (pravidelný čas jídla, dostatek spánku apod.). O nastavených pravidlech a jejich konsekvencích se nediskutuje a nehádá se kvůli nim.

Dítě hodně chválit za to, co se mu podaří.

Klidné prostředí a izolování jednotlivých činností – např. psaní domácích úkolů bez rádia a televize.

Vhodná a odpovídající zátěž dítěte.

Dostatek pohybu.

S dietami opatrně. Zatím nebyla prokázána žádná souvislost mezi ADHD a stravou. Naopak se může stát, že pokud dítě zatížíme striktní dietou, ještě více ho vyčleníme z kolektivu, do kterého už tak těžko zapadá. Úprava stravy by se měla prosazovat jen tehdy, pokud skutečně vede k jasnému zlepšení stavu.

Spolupráce se školou. Ideální je, pokud i škola může zajistit uvedené podmínky.

Pokud potřebujete nalézt řešení dalších zdravotních problémů přejděte na stránku Vyhledávání podle potíží.

Visited 569 times, 1 visit(s) today

Write A Comment