Plíce

Každá z obou plic se dělí na laloky a segmenty. Pravá plíce má tři laloky (horní, střední a dolní), levá plíce má jen horní a dolní lalok. Plíce má na svém povrchu viscerální pleuru (pohrudnici), vnitřní prostor hrudníku pokrývá pleura parietální. 

Vzduch do plic proudí dýchacími cestami. Průdušnice (trachea) se dělí na hlavní průdušky (bronchy), které vedou do pravé a levé plíce. Průdušky se pak dále větví směrem do periferie, jejich průsvit (lumen) se v dalším průběhu zužuje. Drobné průdušky (respirační bronchioly) ústí do plicních sklípků (alveolů), které spolu s kapilární sítí tvoří zónu výměny plynů. Alveolární stěnu (membránu) vytváří malé a velké buňky (pneumocyty).

Posílení plic pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky

Co užívat

kombinaci léčivých hub CORDYCEPSU a REISHI – obě léčivé houby mají silnou orientaci na plíce a dokáží je posilovat

+ vitamín C ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY – zlepšuje vstřebávání léčivých látek medicinální hub

Dávkování a doba užívání

Uvedenou kombinaci užívejte alespoň 2-3 měsíce 

CORDYCEPS 30% polysacharidů 2-0-0 kapsle denně

REISHI 30% polysacharidů  0-0-2 kapsle denně

ACEROLA 1-0-0 kapsle denně

  • Cordyceps, Reishi a Acerolu užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
  • vždy užívat 5 dní a 2 dny vynechat, aby nedošlo k únavě imunitního systému, takto lze houby užívat dlouhodobě
  • pokud užíváte houby společně s tinkturami, tak nejdříve užít tinkturu a v odstupu cca 15 minut léčivou houbu
  • je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zlepšuje vstřebatelnost léčivých látek, například ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY
  • při dlouhodobém užívání udělat po 3 měsících 1 týden pauzu
  • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

MUDr. Martin Dvořák

Datum: 17.7.2021

O posilnění plic

Přírodní léčba posílení plic, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny

Pokud potřebujete nalézt řešení dalších zdravotních problémů přejděte na stránku Vyhledávání podle potíží.

Plíce jsou zásobované krví systémovým oběhem cestou bronchiálních arterií a malým (plicním) oběhem. Oba systémy navzájem komunikují, vytvářejí spojky (anastomózy) na úrovni drobných průdušek (terminální bronchioly). Bronchiální arterie zajišťují krevní zásobení průdušek a viscerální pleury. Plicní kapiláry vytvářejí rozsáhlou síť spojek, které prostupují alveolární stěnu. Mají úzký vztah k alveolárním plynům. Plicní žíly transportují okysličenou krev z plicních kapilár, ústí do levé předsíně.

Plicní lymfatický systém je lokalizován pod viscerální pleurou a v plicním parenchymu podél cév a bronchů. Nitrohrudní lymfatické uzliny se zvětšují při patologických procesech, a teprve potom jsou patrné v rentgenovém ob-raze.

Funkce dýchacích cest

Proudění vzduchu v tracheobronchiálním stromu závisí na kombinaci několika faktorů, a to průsvitu dýchacích cest, trakci vykonávanou okolním plicním parenchymem a tlaku navozeném elastickým tahem plic.

Funkce plicního parenchymu

Výměna plynů závisí na pasivní difúzi plynu z oblasti vyššího tlaku do oblasti tlaku nižšího. Tlak kyslíku v alveolech je 13,3 kPa, v plicních kapilárách je tlak okolo 5,8 kPa. Spádově tedy proudí kyslík z alveolu do plicních kapilár a váže se na hemoglobin. Transfer plynů přes alveolokapilární bariéru záleží na tloušťce této fyziologické překážky (přibližně 0,5 pm).

Některé cirkulující substance jsou metabolizovány při průchodu plicními kapilárami. Tato nerespirační plicní funkce zahrnuje syntézu, inaktivaci či naopak aktivaci různých chemických látek.

Visited 812 times, 2 visit(s) today

Write A Comment