ZKLIDNĚNÍ OSIKY 115 – bylinná směs ve formě tinktury

Alternativní názvy a překlad

Zklidnění osiky, SHENG MING XI FENG TANG

Směs působí na

 • třes rukou v klidu, jejich spazmy a kontraktury
 • třes těla, případně i třes hlavy
 • zhoršení třesu emocemi a únavou
 • samovolný pohyb prsty, jako při počítání peněz
 • ztuhlost těla, hlavně šíje a zad
 • lehce pokrčená kolena a lokty
 • předkloněný postoj
 • pohybové potíže
 • zpomalená chůze, problém udělat krok
 • porucha rovnováhy
 • únava a slabost
 • averze k chladu
 • sinavě bledá tvář, strnulost tváře
 • závratě a točení hlavy
 • krátký dech, nechuť mluvit a obtížná mluva
 • spontánní pocení
 • tíha na žaludku
 • kašovitá stolice

Používáme v těchto indikacích

 • parkinsonova nemoc
 • Jiné formy parkinsonismu (skupina nemocí, které mají podobné klinické příznaky jako Parkinsonova nemoc, ale příčina jejich vzniku je odlišná):
 • polékový (při užívání léků blokujících tvorbu dopaminu)
 • navozený toxiny
 • po infekci
 • po úrazu
 • při degeneraci mozku nebo jiných formách demence

O směsi

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které se nejčastěji projevuje u lidí starších 50 let. Postihuje mozek a způsobuje postupné odumírání nervových buněk, konkrétně těch, které produkují dopamin v části mozku zvaném Substantia nigra. V mozku tak převládá neurotransmiter acetylcholin, což má za následek typický třes, potíže s motorikou a psychickými problémy. Pacient postupně ztrácí schopnost kontroly nad svými svaly, pohybem a řečí. Rozlišujeme několik stádií Parkinsonovy nemoci. Na začátku mohou nemocní budit dojem zdravých lidí a své potíže nepřipisují nemoci mozku, ale postupujícímu stáří. Kolem věku 50 let nemoc začíná v buňkách zprostředkujících čichové vjemy, následně příznaky postupují do žaludku, a proto v tomto stádiu pociťují jeho jakoby jeho „plnost“. Mozek je postižený až v tom posledním stádiu. V něm je zasaženo především centrum pro pohyb, který je čím dál tím těžší ovládat a dostat pod kontrolu. Tělo ovládají samovolné pohyby, a ty kontrolované je těžké vykonávat. Kromě chůze a rovnováhy je narušená také schopnost polykání a řeč, kvůli špatné koordinaci svalů jazyka a tváře, písmo či spánek. Nemocný také pociťuje brnění rtů a tváře. Samostatnou skupinu, tzv. “Young Onset” („nástup v mladosti“), tvoří mladí lidé, kteří mezi 30-40 lety pociťují ztuhlost svalů a zpomalenost.

Parkinsonova choroba není přímo dědičná, ale predispozice se mohou v důsledku vnějších vlivů proměnit postupem času na nemoc.

Dle TČM je hlavní příčina Parkinsonovy nemoci spočívá ve vyčerpání krve jater a ledvinové yin. Tím selhává výživa a zpevňování šlach a dochází k třesu a křečím, ztuhlosti a rigiditě, event. kontrakcím. Nedostatečnost yin vede k hyperaktivitě yangu, to může způsobit, že se uvnitř zvedne tzv. jaterní vítr. Zejména pokud se vítr mísí s hlenem a vlhkostí, může dojít k ucpání a zablokování sítě drah a spojek, což má za následek přetrvávající třes a chvění. Také nezvládnuté emoce (nenaplněné touhy, hněv a frustrace) můžou působit na játra negativně. Ty ztrácejí kontrolu nad prouděním Qi a ta začíná stagnovat. Protože „Qi hýbe krví“, může docházet ke stagnacím až blokádám. Na jedné straně statická krev blokuje proudění a výživu šlach, na druhé straně brzdí i tvorbu „nové“ krve. Obojí může mít za následek špatnou výživu buněk šlach s následným třesem, křečemi, ztuhlostí a kontrakturami.

Sheng Ming Xi Feng Tang uvedený mechanismus ovlivňuje doplněním Qi a krve, tak aby došlo k rozhýbání stagnací a blokád, a tím zprůchodnění drah a spojek. Játra se výživou „změkčí“, vnitřní vítr se zklidní, ustává třes i mimovolné pohyby a zlepšuje se hybnost i pohyblivost celého těla. Pacient může zas ovládat svoje tělo a zlepší se i hladina životní energie a samozřejmě i nálada.

Účinky podle čínské medicíny

 • doplňuje Qi
 • vyživuje krev a změkčuje játra
 • tiší vnitřní vítr – zastavuje třes, uvolňuje křeče
 • zprůchodňuje dráhy a spojky

Jazyk

 • bledý
 • oteklý
 • s otisky zubů

Pulz

 • xian event. xi
 • wei (strunovitý, event. jemný až nepatrný)

Kontraindikace

 • nejsou známy

Poznámka

Sheng Ming Xi Feng Tang je tonikum, a proto obvykle trvá nějakou dobu (2 až 3 měsíce), než se jeho účinky plně projeví. Nejde o prosté řešení „vrcholků“ problému – zástavu třesu, současně výživou řešíme i jeho příčinu – „kořen“ nemoci.

Dávkování

 • před použitím vždy tinkturu protřepat, mírné zakalení je normální
 • denní dávka je 1 kapka na 1 kg tělesné hmotnosti, denní dávku rozdělit na dvě části – ráno a večer, tzn. pokud vážíte například 60 kg, tak si dáte 30 kapek ráno a 30 kapek večer
 • tinktury užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
 • tinkturu je možné zalít trochou vroucí vody a tím dojde k odpaření se alkoholu, tento postup je vhodný pro děti nebo řidiče
 • při dlouhodobém užívání je vhodné udělat asi po 3 měsících 1 týden pauzu
 • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu
 • doba užívání je uvedena u konkrétních potíží v sekci VYHLEDÁVÁNÍ PODLE POTÍŽÍ
 • u akutních stavů doporučujeme užívat tinktury obvykle několik dní, obvykle do vyřešení problému, u chronických stavů je třeba užívat obvykle několik měsíců

Další zdroje informací

 • Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies
 • Shied, Ellis – Handbook of Formulas in Chinese Medicine
 • John K.Chen, Tina T.Chen – Chinese Herbal Formulas and Applications
 • Ando – Farmakologie klasické čínské medicíny
 • Hampen, Fischer – A materia Medica for Chinese Medicine
 • Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine
 • Giovanni Maciocia- The Tree Treasures
 • http://tcmencyklopedie.cz
Diagnozy

Visited 100 times, 1 visit(s) today

Write A Comment