Hlíva a léčba zánětů uší

U nás, stejně tak v Asii, je využívána v kuchyni, je možné ji využít čerstvou, sušit, nakládat atd.

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je i u nás populární houba, je možné ji na kmenech stromů, pařezů, jedná se totiž o houbu dřevokaznou a na napadených stromech způsobuje bílou hnilobu.V Asii je pak hojně využívána i jako prostředek k léčbě mnoha nemocí. Hlíva moduluje aktivitu imunitního systému, je silným antioxidantem, má též protirakovinné účinky, dokáže zabíjet různé patogeny (viry, bakterie i parazity).

Krom podpory aktivity imunitního systém je hlíva též schopná imunitní systém tlumit, pokud je jeho aktivita zvýšená a způsobuje problémy. Zánět, pokud trvá dlouho, nebo je nadměrně silný, ničí tkáně. Tyto protizánětové účinky se snažili ověřit autoři této studie.

Pro svou studii použili hlívu, kterou nechali růst na různých substrátech, tj. na substrátu se slámou z ječmene (BS), na ječmenné slámě s merlíkem vonným (BS/CA), slámě a rozmarýně (BS/RO), slámě a vavřínu mexické a slámě (SB/LG) s aksamitníkem mexickým (BS/LT). Z takto pěstovaných hlív se připravily extrakty, které byly využity k léčbě myší, které trpěly neinfekčním akutním zánětem ucha. Ten byl vyvolán chemikálií.

Ukázalo se, že hlíva má protizánětlivé účinky a ty se lišily dle toho, na kterém substrátu byla hlíva pěstována. Nejúčinnější v potlačování zánětu byly vodné extrakty z BS/CA, BS/RO a BS/LG. Došlo ke snížení otoku poškozené tkáně o více než 90 %. U protizánětlivého léku indometacinu to bylo cca 75 %.  I další extrakty tlumily zánět/otok, ale bylo to méně výrazné, jednalo se o 70 % u BS/LT a o 43 % u BS.

Ze studie je patrné, že hlíva ústřičná má schopnost tlumit zánět, zmírňovat otok, v tomto případě u zánětu uší u myší. Síla, s jakou zánět tlumí, je dána i substrátem, na kterém byla houba pěstována. Některé extrakty měly výraznější účinek, než běžně používaný protizánětlivý a bolest tlumící lék indometacin.

Rivero-Pérez N, Ayala-Martínez M, Zepeda-Bastida A, Meneses-Mayo M, Ojeda-Ramírez D. Anti-inflammatory effect of aqueous extracts of spent Pleurotus ostreatus substrates in mouse ears treated with 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate. Indian J Pharmacol. 2016 Mar-Apr;48(2):141-4.

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Write A Comment