Hlíva pomáhá k obnově imunitního systému

Pleurotus ostreatus, hlíva ústřičná patří mezi dřevokazné lupenaté houby, roste převážně na listnatých stromech.

Díky své oblibě jako potravina je také pěstována uměle, a to po celém světě. Krom využití v gastronomii je hlíva také součástí tradiční čínské medicíny. V v současnosti stále přibývá vědeckých důkazů o účincích hlívy na lidské zdraví. Jedná se hlavně o posílení imunitního systému, ničení patogenních mikroorganismů, i jiných hub, má též antioxidační účinky, působí proti civilizačním chorobám i rakovinným buňkám aj.

V této studii vědci využili hlívu k testování jejího vlivu na imunitní systém, zda poskytuje tzv. imunonutriční podporu. Je známé, že správné složení a dostatečné množství stravy má vliv na imunitní systém. Podvyživení či špatně a jednostranně se stravující lidé mívají oslabenou obranyschopnost a jsou tak náchylnější k infekcím.

Autoři vytvořili vodný extrakt, který podávaly myším, a sledovali, zda dojde k úpravě biochemických a imunologických procesů u myší, které byly 3 dny (došlo k poklesu hmotnosti, krevních bílkovin, hemoglobinu, jaterních funkcí, sliznice ve střevech aj.) o hladu a dále byly krmeny běžnou dietou, jedna skupina dostávala navíc extrakt z hlívy. Pokus trval 8 dní. Na konci byla hodnocena váha, bílkoviny v krvi, ty se mezi skupinami myší nelišily. V čem však byl rozdíl, byla např. hladina hemoglobinu, která se u myší s extraktem normalizovala, zatímco ve skupině bez extraktu zůstávala snížená. U skupiny s extraktem došlo také o plné obnově funkce jater a výšky střevní sliznice. Navíc byla též zaznamenána vyšší aktivita imunitního systému, který byl u myší bez extraktu mírně utlumen.

Z pokusu vyplývá, že podávání hlívy po hladovění, které následuje opětovným podáváním běžné potravy, urychluje návrat k původnímu stavu. Příznaky provázející podvýživu rychleji odeznívají. Tohoto faktu by se dalo využít i pacientů, kteří trpí podvýživou z jakéhokoli důvodu. Hlívu je tedy použít jako nutriční podporu celého organismu a jako imunoterapii.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332216308812

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Write A Comment