Maitake napomáhá zlepšit imunitu u diabetiků

Maitake (Grifola frondosa) patří mezi známé asijské houby, která je zde využívána v rámci tradiční čínské medicíny jako léčebný prostředek.

I vědeckými pokusy bylo zjištěno, že Maitake disponuje mnoha složkami, které posilují imunitní systém, působí protirakovinně, dokážou snižovat hladinu cukrů a cholesterolu, ničit infekční agens, neutralizují volné radikály aj.

V této studii se vědci zaměřili na využití Maitake v posílení imunitního systému diabetiků. Diabetes, zvláště pak typ II, je čím dál tím rozšířenější. Ačkoli přímo nebolí, může ohrozit na životě v případě akutních stavů, ale také pomalu poškozovat organismus. Hlavně cévní stěny, nervové struktury, a tím pak i orgány. U diabetiků jsou časté poruchy zraku až slepota, selhávání ledvin, nehojící se hluboké vředy aj. Také imunitní systém bývá oslabený a v těle diabetika totiž probíhá mírný chronický zánět. Již bylo potvrzeno, že Maitake snižuje glykémii, ale zda má i imunomodulační účinky u diabetiků se zatím nesledovalo. Vědci vytvořili přípravky z Maitake, které podávali krysám, u nichž byl vyvolán diabetes podáním streptozocinu či krysám zdravým. Část diabetickým i zdravých krys dostávala placebo, část pak přípravek z houbových mycelií, část vývar z Maitake a část oba typy produktu z Maitake. U zdravých myší došlo po 2 týdnech podávání mycelií a vývaru k poklesu počtu monocytů a produkce prozánětového cytokinu IFN-γ a IL-4. U diabetických myší se po podávání přípravků dostavilo zlepšení co se kontroly diabetu týká, snižovala se hladina glykémie, došlo též k úpravě funkce imunitního systému. Zvýšila se produkce IFN-γ T lymfocyty, ale také produkce cytokinů monocyty a makrofágy, např. TNF-α.

Studie tedy ukázala dvojí účinek Maitake. U zdravých krys může snižovat imunitní odpověď, čímž chrání před vznikem nežádoucích zánětů, ale u krys s narušenou imunitou naopak imunitní systém podporuje a zlepšuje jeho funkce.

Chen YH, Lee CH, Hsu TH, Lo HC. Submerged-Culture Mycelia and Broth of the Maitake Medicinal Mushroom Grifola frondosa (Higher Basidiomycetes) Alleviate Type 2 Diabetes-Induced Alterations in Immunocytic Function. Int J Med Mushrooms. 2015;17(6):541-56.

Visited 10 times, 1 visit(s) today

Write A Comment